OM (AUM) mantra jelentése és hatása

AUM | OM  MANTRA JELENTÉSE ÉS HATÁSA

ॐ/ om / aum

Az AUM | OM  védikus spirituális szimbólum >>  a világegyetemet, a teremtést szimbolizálja képi és hang formában. Jellemző rá a sat (a létezés állandósága) a cit (tudatosság) és az ananda  (önfeledtség, felszabadultság) egysége.

 • Az OM / AUM hangzójapranava  is egyben, ami annyit jelent, hogy az  OM / AUM a  pránavagy lélegzet közvetítő közegén keresztül hatja át lényünket.
 • Az Om bidzsa mantra, MAG MANTRA a védikus tradíciókban >> MAG-ként tartalmazza a Gáyatri mantrát >> és a Védákat
 • Vagyis, ahogyan a jógik szimbólumokban átadták:  az Om-ból árad ki a Gáyatri mantra,  >>>  s a Gáyatri mantra tartalmazza a Védák eszenciáját.
 •  A védikus mantrák többsége az Om-mal indul, és sokszor  az Om-mal végződik.
 • Az AUM / OM a  Védákszerint az Isvara(Isten) hang megnyilvánulása.   E hang kivetülése az egész megnyilvánult világ, és ezt a hangot hívjuk  nada-nak vagy shabda-nak.  

  „Az Om szótag a teljes, elpusztíthatatlan (Aksara) és örök világmindenség. |  Minden, ami csak volt, van és a jövőben lesz az az Omkára. Tökéletesen transzcendens ezért minden, ami megismerhető, vagy kikövetkeztethető, és ami a háromféle időn (Tri-kála)  túl van az az Omkára maga” Mandukhya-upanishad 1.    |  Bakos Attila fordításában


A  nada jóga tanítása szerint

 • a világegyetem az AUM rezgéséből keletkezik, s végül abba olvad bele.
 • az OM-ból | AUM-ból, az egyetlen örök hangból, az alap rezgésből alakult ki az anyagi teremtés, amit az alábbi 27 összetevőből vezetnek le a jógik:
  • a pancha maha bhuta (öt elem): pritivi (föld) | jala (víz) | agni (tűz) | vayu (levegő/szél)  |  akasha (éter / tér / kiterjedés 
  • tanmátrák (5 érzékelési minőség):   gandha (illat) | rasa (íz) | rupa (látható forma) | sparsha (tapintható forma) | shabda (hang)
  • a gyanendriyák (5 tudásszerző érzék):  orr (szaglás) | nyelv (ízlelés)  | szem (látás) |  bőr (tapintás) | fül (hallás) és egyensúly szerv
  • a karmendriyák  (5 cselekvő érzék): kéz | láb | száj | nemi szervek | kiválasztás & output szervei.
  • az antahkarana (benső érzék): ahamkara (ego) | buddhi (intellektus) | manas (alacsonyabb rendű  elme) | chitta (memória, tudattalan, ősemlékezet)
  • és a gunák (3 rendező elv, minőség):  sattva – ragyogás | rajas – mozgás | tamas - tehetetlenség)
 • Ez azt jelenti, hogy a prakriti, vagyis az anyagi, mentális, pszichikus és intellektuális univerzum mind mind a nada brahma, a Teremtés hangzás-inkarnációja,   a Sabda-Brahman, az Om terméke.   

A Mándúkja-upanisad szerint az Om  három alaphangja az A-U-M, a harmadik szótagot pedig a maga a csend hangja követi.   

 • A három hang a valóság három aspektusát, a három tudatállapotot is jelöli, ami:
  • az ébrenlét állapota (A),
  • az álmodás állapota (U), és
  • az álomtalan mély alvás állapota (M).  
  • A rákövetkező csend, a két AUM közötti csend pedig a turiyát (az átlényegült tudat valóságát) jelképezi.   Forrás: Virinchi Shakti | Bakos Judit Eszter | Mantra jóga előadása | Narada Védikus Akadémia, 2020

Az AUM-on (OM-on) való meditáció révén hozzáférhetünk mind a három tudatállapothoz – valamint a negyedikhez, a turiához is. (Pandit Radzsmani Tigunait:  A Mantra ereje, a beavatás misztériuma)  


Szívesen hallanál még a témáról? Nézz el Kiadónk, a Danvantara Kiadó honlapjára!  KLIKK IDE!


  Buddha illusztráció: Iuliia Selina  


  AZ OM HATÁSA:

  Minden mantrának van lelki és pszichikus hatása attól függően, hogy milyen tudatossággal, koncentrációval meditálunk rajta, vagy ismételjük.   A Bhagvad-gítában a Legfelsőbb ezt mondja:  „Én vagyok az om szótag a védikus mantrákban.” Bg 7.8.

  Az OM gyakorlással

  • befelé fordítja az érzékeket,
  • elcsendesíti a stresszes, zavaró és bántó gondolatokat,
  • kiegyensúlyozottságot és benső egyensúlyt teremt.
  • összeköt bennünket a benső guru (csaitya guru) irányító erejével.
  • Pránavaként energiával (Om Pranava shakti) tölt fel,
  • Átlényegíti a gondolkodásunkat, formálja az értékrendünket egy magasabb rendű tudatosság és szellemiség felé.
  •  
  •   AZ ELMÉLYÜLT OM MEDITÁCIÓ RÉVÉN A GYAKORLÓ ELÉRHETI A LEGMAGASABB TUDATÁLLAPOTOT, A SZIKLASZILÁRD TUDATOSSÁGOT ÉS ÖNFELEDT GONDOLKODÁST, A SZAMÁDHIT.   Forrás: Virinchi Shakti | Bakos Judit Eszter | Mantra jóga előadása | Narada Védikus Akadémia, 2020

  Aki a legfelsőbb Purusán meditál, mely a három szótagból áll, vagyis az A-U-M, egyesül a ragyogó Nappal. Megszabadul minden bűnétől, amiként egy kígyó is levedli bőrét. A Száma himnuszok Brahmá világába röpítik. Ebből a Makrokozmikus Önvalóból, megpillantja a Felsőbb Purusát, amely a szívben lakozik. Prasna-upanisad 5.5. (Bakos Attila fordítása)

  Tölts le nálunk védikus mantrazenét az AUM-mal!  KLIKK IDE!


  Nézd meg a Purusha Suktam mantraSOUND videonkat a kozmikus teremésről!  KLIKK IDE!  

  Om illusztráció: Filip Uhlir


  A Védák tanítása mentén,

   

  • az örök és változatlan Brahman képviselője a Pránava vagy Om, ami a Legfelsőbb formanélküli megnyilvánulása.
  • minden rezgés az OM-ból eredeztethető, és minden rezgésben jelen van az OM.   

  A nyugati világ fizikusai az 1800-as évek végétől szenteltek kiemeltebb figyelmet e témának. Közülük  

  • Pl.  Nikola Tesla (1856 -1943) horvát-szerb-amerikai fizikus, feltaláló, filozófus szavait idézve: „Ha az Univerzum titkait szeretnéd megtalálni, gondolkodj az energia, frekvencia és rezgés mentén”.
  • Max Planck (1858-1974), Nobel-díjas német fizikus, a kvantummechanika megalapítója, ki Albert Einstein mellett lerakta a modern fizika alapjait az 1900-as évek így gondolkodott: Az anyag, „csak Önmagában”  nem létezik. | Minden anyag csak egy bizonyos erő által létezik, amely erő az atomrészecskéket rezgésbe hozza, és végtelenül parányi naprendszerét összetartja. |  Kénytelenek vagyunk feltételezni, hogy ezen erő mögött, egy tudatos, intelligens szellem van. Ez a szellem az eredeti oka minden anyagnak!”

  Szívesen tanulnál védikus filozófiát, jógafilozófiát?  KLIKK IDE!