Purusha Suktam | védikus teremtés | vedic creation

Védikus teremtés •   Purusha Suktam •  kivonat: Rig Veda 10.90. 01-07

pranama:  sri gurubhyo namah  - hari om

Béke invokáció:

tacam yoravrnimahe gatum yajnaya gatum yajnapataye daivi svastirastu-nah svastir manu sebhhyah urdhvam jigatu bhesajam sam no-astu dvipade sam catu spade

om santih santih santih

tartalmi megközelítés: Imádkozunk a Legfelsőbb Úrhoz minden lény jólétéért. Ó Uram, add, hogy örökre megszabaduljunk minden gondtól, szenvedéstől és hiányosságtól, és a szent tűzceremóniák során örökkön dicsőíthessük neved.   Add, hogy a gyógynövények erejük teljében kihajthassanak és a betegségekre gyógyírként szolgáljanak.  Add, hogy az Istenek békét árasszanak miránk, s minden élőlény boldogan élhessen.   Ó add Uram, hogy minden lény szívében béke honoljon.  (Virinchi Shakti • Bakos Judit Eszter fordításában)

Rig-veda 10.90.1

Om sahasra shirsha purushah sahasrakshas sahasrapat   sa bhumim vishvato vritva atyatishthad dhashangulam

Om. A Legfelsőbb Úr a világegyetem formájában, ezer fejű, ezer szemű és ezer lábú, tartalmazza az élő entitások mindegyikét. Teljesen áthatotta a világegyetemet mindeneknek létet adva, mindentől függetlenül, s tíz ujjnyira kiterjesztette magát még ezen túl.

Rig-veda 10.90. 2

purusa evedam sarvam yad bhutam yac ca bhavyam   utamritatva syesanah yad annena tirohati

A világegyetemek, múlt, jelen és jövő, a Legfelsőbb Úr megnyilatkozásai, aki Purusaként terjeszti ki magát. Ő a halhatatlanság Ura, mégis kiterjed a világegyetemben Purusaként, hogy a jiva-lelkek élvezhessék az anyagi gyümölcsöket.

Rig-veda 10.90. 3

etavan asya mahima ato jyayams ca purusah   pado ’sya visva bhutani tripad asyamritam divi

A letűnt, jelenlegi és jövőbeli világegyetemek az Úr energiáinak megnyilatkozásai, de maga a Úr sokkal hatalmasabb. A materiális teremtés csupán egynegyed rész, míg az örökkévaló természet a lelki égben háromnegyed rész kiterjedésben létezik.

Rig-veda 10.90. 4

tripad urdhva udait purusah pado ’syehabhavat punah    tato visvan vyakramat  sasana nasane abhi 

Az Úr háromnegyed rész kiterjedése transzcendentális, ezért felülmúlja a materiális kiterjedést.  Az Úr az egy negyedrészben ismételten megnyilvánította a világegyetemet, ahogy már ez előtt is annyiszor. Az egy negyed kiterjedés Ura azzal kezdte a teremtés munkáját, hogy kör-körös mozgásba kezdett, s ebből készült minden élő és élettelen tárgy alakja.

Rig-veda 10.90. 5

tasmad virad ajayata virajo adhi purusah   sa jato atyaricyata pascad bhumim atho purah

Attól az Úrtól, a Virát vagy világegyetem megszületett, és abban a Virát Purusa, a Paramátma (felsőlélek) világegyeteme született meg. A megnyilvánult, - a Virát Purusa teremtette a földet és a jiva-lelkek különféle testét.

Rig-veda 10.90. 6

yat purusena havisa deva yajnam-atanvata   vasanto asyasid ájyam grisma idhmah saradd havih

Megnyilvánultak a dévák (félistenek) az első lények, akik végrehajtottak egy mentális áldozatot a teremtés teljességért, használva a Virát Purusát (az anyagi világ alkotó elemeinek összességét); - felajánlásként. A tavasz volt a ghí (tisztított vaj), a nyár volt a tüzifa és az ősz volt a felajánlás.

Rig-veda 10.90. 7

szaptásyászan paridhayah  triszapta samidhah kritah   deva yad-yagyam tanvanah abadhnan-purusam pasum

Ebben az áldozatban, a pengeéles kusafű szálak, amiket a tűz köré szórtak, (raksaszák elleni védelemért), heten voltak (a hét vedikus versmértéken rezgő mantrák), és a tüzifák számszerint huszonegyen (12 hónap, 6 évszak és a 3 világ). A devák, akik bemutatták a mentális (elmebéli, finomfizikai) áldozatot, ezzel a Virát Purusát a szent tűz áldozati oszlopához kötötték, épp úgy, miként az áldozati állatot szokták.  (Rig-veda 10.90.1- 7 Bakos Attila fordításában)

Vissza