Mantra szövegek – fordítások – jelentések

MANTRASOUND MEDITATIONS ALBUM MANTRÁI  

MANTRASOUND-1


belehallgatok a mantraSOUND-1 mantrazene albumba:  KLIKK IDE!

 GANESHA MANTRA  | AKADÁLY ELHÁRÍTÁS MANTRÁJA | MANTRA A SIKERÉRT

om  gam ganapatayē  namaha

A mantra jelentése: Ganesha, Lehetőségek Atyja kérlek, engedd, hogy elérjem céljaimat, és szüntess meg minden akadályt és nehézséget életemben.

 

MAHA MRITYUNJAYA MANTRA | EGÉSZSÉG MANTRA  | LEGFŐBB GYÓGYÍTÓ MANTRA

om tryambhakam yajamahe      sugandhim pushtivardhanam

urvārukamiva bandhanān      mrityor mukshiya māmritat

A mantra jelentése: Om, meditáljunk a végtelenül kegyes Úr Síván, hogy áldásával felszabadulhassunk a szenvedés, betegség, születés és  halál fogságából, s megtapasztalhassuk a lélek halhatatlanságát.

A mantra fordítása: Om, imádkozzunk  a Háromszemű Istenhez, az erénytől illatozóhoz, s a jólét adományozójához. Miként egy érett uborka leválik a száráról, bárcsak leválasztana a halál kötelékéről, s helyébe hozná halhatatlanságot, a végső megszabadulást.

 

GURUR BRAHMĀ, GURUR VISHNU MANTRA  | GURU STOTRAM  | GURU MANTRA 

gurur brahmā  gurur vishnu  gurur dēvo mahēshvarah

guruh sakshath param brahma  tasmai sri guravē namaha

A mantra jelentése: Gurunk  az Úr Brahmá, ki mindenek kezdetén megteremtette a világmindenséget.  Gurunk az Úr Vishnu, ki fenntart minden élőt és élettelent,  gurunk az Úr Síva ki az idők végezetén megsemmisíti az anyagi világokat. Gurunk közvetlenül a Legfelsőbb Lélek is.  Meditáljunk Srí Gurun, ki magában hordozza az Abszolút Igazság tudását és bölcsességét. (Bakos Attila fordítása alapján)

 

GAYATRI MANTRA | LEGFŐBB TISZTÍTÓ MANTRA  | A MEGVILÁGOSODÁS MANTRÁJA

om bhūr bhuvah svah        tat savitur varēnyam

bhārgo dēvasya dhīmahi      dhiyo yo nah prachodayāt

A mantra jelentése: Meditáljunk a Teremtő Isteni Fényforráson, mely a Nap Istenségén, Fény Atyán keresztül árad, és aki az Univerzumot teremtette és táplálja az Égi, s Földi lényeket.  Azon, aki minden nehézséget elhárít, bűnt és tudatlanságot megtisztít és növeli az életerőt. Kérjük a Napkorongban megnyilvánuló Fény Világanyát, hogy világosítsa meg elménket és tisztítsa meg szívünket, hogy Isten megvilágosító fényében élhessünk! (Bakos Attila fordítása alapján)

 

SARASWATI GAYATRI MANTRA  | TUDÁS MANTRA | BÖLCSESSÉG MANTRA

 

om saraswatyei vidhmahē   bramaputriye dhīmahi 

tanno saraswati prachodayāt

A mantra jelentése: Meditáljunk Brahmá örök társán, Szaraszvati Istennőn, hogy inspirálja gondolatainkat a tudatosság, a bölcsesség és kifinomult művészi szépség útján.  (Bakos Judit Eszter | Virinchi Shakti fordítása alapján)

 

YA DEVI SARVA BHUTESHU | DEVI SUKTAM | EGÉSZSÉG MANTRA |  BŐSÉG MANTRA  |  JÓLÉT MANTRA

ya devi sarva-bhūteshu        "shakti"- rupēna samsthitā    

namas tasyai namas tasyai      namas tasyai namo namaha

shakti– életerő;   prema  – szerelmi harmónia;  laksmi  – anyagi jólét; bhakti  – szeretet; vidya– tudás; buddhi– értelem; moksa – megvilágosodás                    

A mantra jelentése: E mantrával áldást kérünk  Srí Dévitől, hogy kialakítsuk és  megőrizzük életünk minden síkján a számunkra fontos értékeket (ld. fejjebb). 

 

BHAGAVATA PURANA CHATUH SLOKI  | BHAGAVATA PURANA  4 fő verse: 2.9.33 - 36 

aham evasam evagre    nanyad yat sad-asat param

ashcad aham yad etac ca     yo 'vashishyeta so 'smy aham

A mantra fordítása:  Kezdetben, a teremtés előtt egyedül Én léteztem, nem volt lét vagy nemlét (szat-aszat) és azok elsődleges oka, a Prakriti vagy Anyagi Természet sem létezett. Az, aki az Univerzum megteremtése után létezik, szintén Én vagyok, de Én vagyok az is, aki a megsemmisülés után megmarad.

rte 'rtham yat pratiyeta      na pratiyeta catmani             

tad vidyad atmano mayam      yathabhaso yatha tamah

A mantra fordítása: Minden olyan törekvés Májá vagyis illúziónak tekintendő, amelyik nem az Önvaló (Átman) kutatására irányul. Tudnod kell azok csupán a létező valóság hamis visszatükröződései (ábhásza), a sötét tudatlanság (tamasz).

 

yatha mahanti bhutani      bhuteshu cavaceshv anu

pravishtany apravishtani      tatha teshu na teshv aham

A mantra fordítása: Az (Univerzum) finom-fizikai építőelemei (Mahábhúta) belépnek minden teremtett anyagi dologba, a legkisebbtől, a leghatalmasabbig, ám valójában mégis elkülönülnek azoktól. Hasonlóan ezzel egy időben Én magam is kiterjedek az Univerzum minden alkotóelemében, mégis különállok valamennyitől.

etavad eva jijñasyam      tattva-jijñasunatmanah

anvaya-vyatirekabhyam      yat syat sarvatra sarvada

A mantra fordítása:  Az Abszolút Igazság (Tattva) után vágyakozó keresőnek közvetve (anvaja) és közvetlenül (vjatireka) tudakozódnia kell az Önvaló (Átman) Igazsága után, mindenben, minden időben és mindenhol.   (BP. 4 fő verse: Bakos Attila fordítása alapján)

 

OM  NAMO BHAGAVATE  VASUDEVAYA MANTRA  |  SZERETET MANTRA

om  namo bhagavate  vasudevaya

A mantra jelentése:   Meditáljunk a Vaszudéván, a bennünk élő Istenen.

 

OM PURNAM ADAH PURNAMIDAM MANTRA| SRI ISHA UPANISHAD  INVOKÁCIÓ | EGYSÉG- ÉS HARMÓNIA MANTRA

om purnam adah purnam idam   purnat purnam udacsjate

purnaszja purnam ádája   purnam evávasisjate

A mantra fordítása:  Az Abszolút Igazság tökéletes és teljes, és mivel teljesen tökéletes, minden kiáradása, például ez az érzékelhető világ is tökéletesen, teljes egész. Bármit hoz létre a teljes egész, az szintén teljes lesz magában. Ő a teljes egész, ezért annak ellenére, hogy számtalan teljes egység árad ki belőle, megőrzi teljes egyensúlyát.  (Bakos Attila fordítása alapján)

 

MOKSHA MANTRA  | SRI ISHA UNISHAD 18. MANTRA | FOHÁSZ A MEGVILÁGOSODÁSÉRT

agne naja szupathá ráje aszmán    visváni deva vajunáni vidván 

jujodhj asmadzs dzshuránam eno   bhújisthám te nama uktim vidhema

A mantra fordítása: Ó Uram! Hatalmas, mint a tűz! Kérlek, vezess a helyes úton, hogy megvilágosodjam! Akadálytalan fejlődésem érdekében szabadíts meg valamennyi életem negatív visszahatásaitól.”  (Bakos Attila fordítása alapján)

OM NAMO NARAYANAYA MANTRA  

om namo narayanaya

A mantra jelentése:  Meditáljunk önvalónk és minden lény egyedüli valóságán, az Úr Narayan csodás tulajdonságain és nevén az om namo narayanaya mantrával! 

 

MANTRASOUND MEDITATIONS-1 ALBUM  > MP3 letöltés:  KLIKK IDE!
MANTRASOUND MEDITATIONS-1 ALBUM  >   ITUNES DOWNLOAD KLIKK IDE!

 

 

VÉDIKUS MANTRASOUND ZENÉINK

Mantra music selections | védikus mantrazenéink, jóga zenéink | MP3 letöltések, albumok: KLIKK IDE!

MantraSOUND PENDRIVE | 5 album | 44 track |  közel 7 óra védikus zene, mantraSOUND:  KLIKK IDE!

---

 

SOUNDS OF CREATION ALBUM MANTRÁI

AGNI HOTRA  |  MANTRASOUND-2


belehallgatok a SOUNDS OF CREATION mantrazene albumba:  KLIKK IDE!

OM ASATO MA SAD GAMAYA MANTRA  |  BÉKE MANTRA  |  NYUGALOM MANTRA

asato mā sad gamaya           tamaso mā jyotir gamaya

mṛtyormā amṛtam gamaya          aum śānti śānti śānti

A mantra jelentése: Vezess a illúzióból az igazság felé, a sötétségből és tudatlanságból a ragyogás felé, a halálból a halhatatlanság felé.  Om béke, béke, béke!

 

OM NAMAH SHIVAYA MANTRA | TUDATOSSÁG MANTRA | SÍVA MANTRA | MEDITÁCIÓ MANTRA

om namah shivaya

shivaya namaha |  shivaya nama om

shambhu shankara namah shivaya |  giridja shankara namah shivaya

A mantra jelentése: Síva a legfelsőbb valóság, benső önvalónk támogatója az örök tudatosság útján.  Meditáljuk az Úr Síván az Om namah Sivaya mantrával! 

 

GANESHA SHARANAM MANTRA | AKADÁLY ELHÁRÍTÓ MANTRA | MANTRA A SIKERÉRT |  BŐSÉG MANTRA

ganēsha sharanam sharanam ganēsha

gan gan ganapati sharanam ganēsha       

jay ganēsha jaya jaya gananāth

A mantra jelentése: Meditáljunk Ganesha Úron, isteni védelmezőnkön, ki a bölcsesség, tudomány pártfogója és minden új kezdet támogatója.

 

MULA MANTRA | ŐSI NŐI ÉS FÉRFI PRINCIPIUM MANTRÁJA  | HÁLA MANTRA

om sat chit ananda parabrahma     purushothama paramatma

sri bhagavathi sametha    sri bhagavathe namaha

A mantra jelentése:   A Legfelsőbb Brahman, az Abszolút, ki örökléttel, teljes tudással és boldogsággal rendelkezik. Ő a Legfelsőbb Személy, aki lélekként minden lény szívében megnyilvánul.  És  Ő a Legfelsőbb Lélek is, ki a teremtés energiáját az Isten Anya aspektusában és az Egyetemes Értelmet a Teremtő Atya alakjában megnyilvánítja.   Ó Legfelsőbb, vezess minket a megvilágosodás ösvényén.   (Bakos Judit Eszter | Virinchi Shakti fordítása alapján)

 

BHAGAVAD-GÍTÁ CHATUH SLOKI |  BHAGAVAD-GITA  4 FŐ VERSE: 10.8-11

aham sarvasya prabhavo   mattah sarvam pravartate

iti matva bhajante mam   budha bhava-samanvitah 

A mantra fordítása: Én vagyok a lelki és anyagi megnyilvánulások forrása, minden belőlem árad. A bölcsek, akik megértették ezt, teljes odaadással imádnak Engem.

mac-citta mad-gata-prana   bodhayantah parasparam

kathayantas ca mam nityam   tusyanti ca ramanti ca 

A mantra fordítása: Összpontosított elmével (Csitta) és életerővel (Prána) tökéletesen elmerülve Bennem, életüket Nekem ajánlották fel, szüntelenül Rólam társalogva megvilágosítják egymást, miközben teljes elégedettséget és boldogságot élveznek.

tesam satata-yuktanam   bhajatam priti-purvakam

dadami buddhi-yogam tam   yena mam upayanti te

A mantra fordítása: Azok, akik örök kapcsolatban vannak Velem és odaadó szeretettel imádnak, Én megadom azt a megkülönböztető értelmet (Buddhi-jóga), az odaadás bölcsességét, mely által elérhetnek Engem.

tesam evanukampartham   aham ajnana-jam tamah

nasayamy atma-bhava-stho   jnana-dipena bhasvata

A mantra fordítása: Együttérzésből énjükben (Átma) lakozom, s a tudás fénylő lámpásával elpusztítom a tudatlanságból született sötétséget. (Bg. Chatuh Sloki Bakos Attila fordítása alapján)

 

GURU SLOKA  | BHAGAVAD-GITA 4.34 | GURU MANTRA

tad viddhi pranipatena   pariprasnena sevaya

upadeksyanti te jnanam   jnaninas tattva-daràinah

A mantra jelentése: Tanulj egy szellemi Mestertől, tudakozódj tőle és szolgáld őt! Az Igazság Látnokai képesek e tudásba beavatni téged, mert ők már megvilágosodottak. (Bakos Attila fordítása alapján)

 

OM NAMO BHAGAVATE VASUDEVAYA MANTRA | SZERETET MANTRA | SZÍV MANTRA

om namo bhagavate vasudevaya

A mantra jelentése:  Meditáljunk Vászudéván, a bennünk élő Istenen. (Bakos Judit Eszter | Virinchi Shakti fordítása alapján)

 

SARASWATI MANTRA | TUDÁS ÉS BÖLCSESSÉG MANTRA

om aim saraswatyei namaha

om aim savitryei namaha

om aim gayatryei namaha

A mantra jelentése: Meditáljunk Szaraszvati Istennőn, ki az intuíció és bölcsesség adományozója és a művészetek pártfogója.  Meditáljunk Szaraszvati Istennőn, ki e mantra révén tudatunkban Szávitriként és Gáyatri Déviként is megjelehet.  (Bakos Attila fordítása alapján)

 

ATMARAMA SLOKA   | BHAGAVATA-PURUNA 1.7.10.

atmaramas ca munayo  nirgrantha apy urukrame

kurvanty ahaitukim bhaktim  ittham-bhuta-guno harih

A mantra fordítása: Hari, az Úr Visnu olyan kiváló tulajdonságokkal rendelkezik, hogy még azok a bölcsek is az imádatába fognak, kik  az Átmanban megvilágosodtak, vagyis és mentesek minden anyagi kötöttségtől és az Önvalóból merítik örömüket . (Virinchi Shakti | Bakos Judit Eszter fordítása alapján)

 

OM NAMO NARAYANAYA MANTRA | SZÍV MANTRA

om namo narayanaya

A mantra jelentése:   Meditáljunk önvalónk és minden lény egyedüli valóságán, az Úr Narayan nevén és  kiváló tulajdonságain az om namo narayanaya mantrával!  ​(Virinchi Shakti | Bakos Judit Eszter fordítása alapján)

 

 

PURUSHA SUKTAM | EXTRACT RIG-VEDA 10.90. 01-07  |  TEREMTÉS MANTRA HANGJA

pranama:  sri gurubhyo namah  - hari om

BÉKE INVOKÁCIÓ:

tacam yoravrnimahe gatum yajnaya

gatum yajnapataye

daivi svastirastu-nah

svastir manu sebhhyah

urdhvam jigatu bhesajam

sam no-astu dvipade sam catu spade

om santih santih santih

A mantra jelentése: Imádkozunk a Legfelsőbb Úrhoz minden lény jólétéért. Ó Uram, add, hogy örökre megszabaduljunk minden gondtól, szenvedéstől és hiányosságtól, és a szent tűzceremóniák során örökkön dicsőíthessük neved.   Add, hogy a gyógynövények erejük teljében kihajthassanak és a betegségekre gyógyírként szolgáljanak.  Add, hogy az Istenek békét árasszanak miránk, s minden élőlény boldogan élhessen.   Ó add Uram, hogy minden lény szívében béke honoljon.  (Bakos Judit Eszter | Virinchi Shakti fordítása alapján)

Rig-veda 10.90.1- 7 

Om sahasra shirsha purushah       sahasrakshas sahasrapat

sa bhumim vishvato vritva       atyatishthad dhashangulam

A mantra jelentése: Om. A Legfelsőbb Úr a világegyetem formájában, ezer fejű, ezer szemű és ezer lábú, tartalmazza az élő entitások mindegyikét. Teljesen áthatotta a világegyetemet mindeneknek létet adva, mindentől függetlenül, s tíz ujjnyira kiterjesztette magát még ezen túl.

purusa evedam sarvam     yad bhutam yac ca bhavyam

utamritatva syesanah  /  yad annena tirohati

A mantra jelentése: A világegyetemek, múlt, jelen és jövő, a Legfelsőbb Úr megnyilatkozásai, aki Purusaként terjeszti ki magát. Ő a halhatatlanság Ura, mégis kiterjed a világegyetemben Purusaként, hogy a jiva-lelkek élvezhessék az anyagi gyümölcsöket.

etavan asya mahima       ato jyayams ca purusah

pado ’sya visva bhutani      tripad asyamritam divi

A mantra jelentése: A letűnt, jelenlegi és jövőbeli világegyetemek az Úr energiáinak megnyilatkozásai, de maga a Úr sokkal hatalmasabb. A materiális teremtés csupán egynegyed rész, míg az örökkévaló természet a lelki égben háromnegyed rész kiterjedésben létezik.

tripad urdhva udait purusah       pado ’syehabhavat punah

tato visvan vyakramat        sasana nasane abhi 

A mantra jelentése: Az Úr háromnegyed rész kiterjedése transzcendentális, ezért felülmúlja a materiális kiterjedést.  Az Úr az egy negyedrészben ismételten megnyilvánította a világegyetemet, ahogy már ez előtt is annyiszor. Az egy negyed kiterjedés Ura azzal kezdte a teremtés munkáját, hogy kör-körös mozgásba kezdett, s ebből készült minden élő és élettelen tárgy alakja.

tasmad virad ajayata       virajo adhi purusah

sa jato atyaricyata     pascad bhumim atho purah

A mantra jelentése: Attól az Úrtól, a Virát vagy világegyetem megszületett, és abban a Virát Purusa, a Paramátma (felsőlélek) világegyeteme született meg. A megnyilvánult, - a Virát Purusa teremtette a földet és a jiva-lelkek különféle testét.

yat purusena havisa     deva yajnam-atanvata

vasanto asyasid ájyam     grisma idhmah saradd havih

A mantra jelentése: Megnyilvánultak a dévák (félistenek) az első lények, akik végrehajtottak egy mentális áldozatot a teremtés teljességért, használva a Virát Purusát (az anyagi világ alkotó elemeinek összességét); - felajánlásként. A tavasz volt a ghí (tisztított vaj), a nyár volt a tüzifa és az ősz volt a felajánlás.

saptasyasan paridhayah      trisapta samidhah kritah

deva yad-yagyam tanvanah    abadhnan-purusam pasum

A mantra jelentése: Ebben az áldozatban, a pengeéles kusafű szálak, amiket a tűz köré szórtak, (raksaszák elleni védelemért), heten voltak (a hét vedikus versmértéken rezgő mantrák), és a tüzifák számszerint huszonegyen (12 hónap, 6 évszak és a 3 világ). A devák, akik bemutatták a mentális (elmebéli, finomfizikai) áldozatot, ezzel a Virát Purusát a szent tűz áldozati oszlopához kötötték, épp úgy, miként az áldozati állatot szokták.  (Rig-veda 10.90.1- 7 Bakos Attila fordításában)

 

KLIM KRSNAYA GOVINDAYA MANTRA  | TISZTA SZERELEM MANTRA

klim krsnaya govindaya gopijana-vallabhaya svaha

A mantra jelentése: Meditáljunk Krsna Úron, Govindán, a Gopik kedvesén! (a tiszta szerelem mantrája)

 

OM SRI KRSNAYA NAMAHA MANTRA

om sri krsnaya namaha

A mantra jelentése: Meditáljunk az Úr Krsna nevén és kiváló tulajdonságain!  (Bakos Attila fordításában)

 

HARI OM TAT SAT 

hari om tat sat

A mantra jelentése: Az Úr Visnu a határtalan abszolút, a végtelen lét és a Legfelsőbb igazság. (Bakos Attila fordításában)

 

SRÍ ISHA UPANISHAD 1-2 MANTRA

isavasyam idam sarvam  yat kinca jagtyam jagat

tena tyaktena bhunjitha  ma gṛdhaḥ kasya svid dhanam

A mantra jelentése: Mindenek lakóhelye az Úrban van, az Úr ruháját hordja minden élő, s élettelen. Ó ember, mindebből csupán azt szabad elfogadnod, mi téged illeti, s így más javára vágyakozni nem fogsz. 

kurvann eveha karmaṇi jijivisec chatam’samaḥ

evam’tvayi nanyatheto'sti na karma lipyate nare 

A mantra jelentése: Akár száz esztendőt is élhet békében, aki szüntelen így cselekszik, mert az effajta tett nem láncolja a sors (karma) törvényéhez. Az ember számára nincs más út ezen kívül.  (Bakos Attila fordításában)

 

SURYA NAMASKARA MANTRÁK  |  NAPÜDVÖZLET MANTRÁK

ॐ मित्राय नमः            om mitrāya namaḥ

ॐ रवये नमः                om ravaye namaḥ

ॐ सूर्याय नमः             om sūryāya namaḥ

ॐ भानवे नमः              om bhānave namaḥ

ॐ खगाय नमः             om khagāya namaḥ

ॐ पूष्णे नमः               om puṣṇe namaḥ

ॐ हिरण्यगर्भाय नमः   om hiraṇya garbhāya namaḥ

ॐ मरीचये नमः           om marīcaye namaḥ

ॐ आदित्याय नमः       om ādityāya namaḥ

ॐ सवित्रे नमः              om savitre namaḥ

ॐ अर्काय नमः             om arkāya namaḥ

ॐ भास्कराय नमः        om bhāskarāya namaḥ

ॐ श्रीसवितृसूर्यनारायणाय नमः        om śrī savitṛ sūrya nārāyaṇāya namaḥ

A Napüdvözlet mantra jelentése: Meditáljunk a Nap Isten, Surya Narayan tizenkét megnyilvánulásán, a tizenkét Ádityán.

 

SOUNDS OF CREATION ALBUM MP3 LETÖLTÉS:  KLIKK IDE!
SOUNDS OF CREATION ALBUM  >  ITUNES DOWNLOAD: KLIKK IDE!

VÉDIKUS MANTRASOUND ZENÉINK | ZENEMEDITÁCIÓK

Mantra music  |  védikus mantrazenéink | ambient zene, jóga zene,  spirituális zene meditációk | MP3 letöltések, albumok: KLIKK IDE!

MantraSOUND PENDRIVE | 5 album | 44 track |  közel 7 óra védikus zene, mantraSOUND:  KLIKK IDE!

---

 

CHAKRASOUND  MEDITATIONS ALBUM MANTRÁI

MANTRASOUND-3


belehallgatok a CHAKRASOUND  MEDITATIONS albumba:  KLIKK IDE!

 

CHAKRA MANTRÁK | CSAKRA MANTRÁK

Muladhara mantra: LAM

Svadhisthana mantra: VAM

Manipura mantra: RAM

Anahata mantra: YAM

Vishuddha mantra: HAM

Ajna mantra: OM

Sahasrara mantra: Ø

 

 

7 CSAKRA GAYATRI MANTRA  | CSAKRA TISZTÍTÓ MANTRA

om bhuh, om bhuvah, om svah, om mahah, om janah, om tapah, om satyam,

om tat savitur varenyam  bhargo devasya dhimahi dhiyo yo nah pracodayat

om apo jyotih raso’ mrtam brahma bhur bhuvah svar om

A mantra jelentése: Az OM magába foglalja az anyagi megnyilvánulás hét síkját a föld, a víz, a tűz, a levegő, az éter, az elme és a tudatosság szféráit a hét tudatsíknak megfelelő bolygórendszer minőségében. Meditáljunk az örök Om mantrán, a Napon keresztül megnyilvánuló fény teremtő lényegén, ami bölcsességet, benső békét és a halhatatlan önvaló tapasztalatát adományozza.  Meditáljunk az örök Om mantrán, hogy energiája áthassa lényünk minden aspektusát a megvilágosodás ösvényén.  (Bakos Judit Eszter | Virinchi Shakti fordítása alapján)

 

GAYATRI MANTRA | TISZTÍTÓ MANTRA | A TUDATI FELEMELKEDÉS MANTRÁJA

om bhūr bhuvah svah        tat savitur varēnyam

bhārgo dēvasya dhīmahi    dhiyo yo nah prachodayāt

A mantra jelentése: Meditáljunk a Teremtő Isteni Fényforráson, mely a Nap Istenségén, Fény Atyán keresztül árad, és aki az Univerzumot teremtette és táplálja az Égi, s Földi lényeket.  Azon, aki minden nehézséget elhárít, bűnt és tudatlanságot megtisztít és növeli az életerőt. Kérjük a Napkorongban megnyilvánuló Fény Világanyát, hogy világosítsa meg elménket és tisztítsa meg szívünket, hogy Isten megvilágosító fényében élhessünk!  (Bakos Attila fordításában)

 

CHAKRASOUND  MEDITATIONS ALBUM MP3 LETÖLTÉS:  KLIKK IDE!
CHAKRASOUND  MEDITATIONS ALBUM >   ITUNES DOWNLOAD: KLIKK IDE!

VÉDIKUS MANTRAZENE, MEDITÁCIÓK

MP3 letöltések, albumok, QR kódok, CD-k: KLIKK IDE!

MantraSOUND zene PENDRIVE | 5 album | 44 track |  közel 7 óra zene:  KLIKK IDE!

 

---

 

OM SHANTI - COSMIC PEACE ALBUM MANTRÁI 

MANTRASOUND-4   


belehallgatok az OM SHANTI - COSMIC PEACE mantrazene albumba:  KLIKK IDE!

 

LAKSMī MANTRA |  PRADHANA  |  BŐSÉG MANTRA

Om shrim mahālaksmyai namaha

A mantra jelentése: Meditáljunk Mahālaksmī istennőn, mindenek anyján, ki lótuszvirág trónján ülve a teremtett világot benépesíti. (Bakos Attila fordítása alapján)

 

OM SARVESHĀM SVASTIR BHAVATU MANTRA |  BÉKE MANTRA  |  TELJESSÉG MANTRA  | NYUGALOM MANTRA

om sarveshām svastir bhavatu

sarveshām shāntir bhavatu

sarveshām purnam bhavatu

sarveshām mangalam bhavatu

om śantiḥ śantiḥ śantiḥ

A mantra jelentése: Om, Legyen jólét és szerencse mindenütt! Legyen béke mindenütt!  Teljességet minden lénynek!  Áradjon derű és áldás mindenkire!  Om Béke, Béke, Béke!  (Bakos Attila fordítása alapján)

 

OM SARVE BHAVANTU MANTRA  |  BÉKE MANTRA  |  TELJESSÉG MANTRA  | NYUGALOM MANTRA

Om sarve bhavantu sukhinah  sarve shantu nirāmayā

sarve bhadrāni pashyantu  ma kascid duhkha bhāgbhavet

Om śantiḥ śantiḥ śantiḥ

Taittiriya Upanishad

A mantra jelentése: Boldogságot és békét mindenkinek! Tökéletes egészséget mindenkinek! Fejlődést és gyarapodást mindenkinek!  Mentesüljön mindenki a szenvedések alól! Om Béke, Béke, Béke!  (Bakos Attila fordítása alapján)

 

OM NAMO BHAGAVATE VĀSUDEVĀYA | SZERETET MANTRA | SZÍV MANTRA

II:  om namo bhagavate vāsudevāya  :II

A mantra jelentése:  Meditáljunk Vászudéván, a bennünk élő Istenen. (Bakos Judit Eszter / Virinchi Shakti fordítása alapján)

 

GANESHA GĀYATRī | AKADÁLY ELHÁRÍTÓ MANTRA | SZERENCSE MANTRA | SIKER MANTRA

om ekadantaya vidmahe

vakratundaya dhīmahi

tanno danti pracodayāt

A mantra jelentése: Meditáljunk Ganesha Úron, a bölcsességet és az értelmet egyaránt megidéző istenségen, aki a legfőbb akadályelhárító spirituális és anyagi törekvéseink ösvényén egyaránt.  Meditáljunk Srí Ganeshán, hogy képesek legyünk életfeladatainkban bölcsességgel helytállni. (Bakos Judit Eszter / Virinchi Shakti fordítása alapján)

 

HARI OM SIVA OM  | TUDATOSSÁG MANTRA

II:  hari om śiva om       śiva om hari om :II

II:  hari om tat sat :II

A mantra jelentése: A hari om siva om mantra a jelen tudatosságát hozza el számunkra azáltal, hogy az Úr Vishnu és az Úr Siva kiváló karakterein meditálunk.  (Bakos Judit Eszter / Virinchi Shakti fordítása alapján)

 

SRI RĀM JAI RĀM  | HARMÓNIKUS PÁRKAPCSOLAT MANTRA | FÉRFI & NŐ JÓGA MANTRÁJA

II: srī rām jey rām jey jey rām :II  

II: jey jey rām sītā rām :II

Meditáljunk az Úr Rámán és örök társán, Sītā Istennőn!  

A Sītā Rām mantra a bennünk rejlő női és férfi princípiumot, a prakriti és purusha elvet

emeli ki, hozza szintézisbe és harmonizálja. (Bakos Judit Eszter / Virinchi Shakti fordítása alapján)

 

SOHAM SIVOHAM | TUDATOSSÁG MANTRA

II: soham śivoham :II   II:  soham :II

A mantra jelentése: Én vagyok Brahman, egylényegű a Legfelsőbbel. Lényem Siva, a tiszta tudatosság. E mantrán meditálva képessé válhatunk megközelíteni önvalónkat, tiszta tudatosság jellegű benső lényünket.  Feltárulhat azonosságunk a Legfelsőbb Forrással, s képesek leszünk ráhangolódni e kreatív forrás mindannyiunkban jelen lévő esszenciájának rezgésére.  (Bakos Judit Eszter / Virinchi Shakti fordítása alapján)

 

PATANJALI MANTRA | JÓGA MANTRA

om yogena cittasya padena vācām

malam sarīrasya ca vaidyakena

yo’pākarottam pravarām munīnām

patañjalim prānjalirānato’smi

A mantra jelentése: Meditáljunk az ősi korok bölcs tudósán, Patanjali mesteren, aki a jógával az elme, a nyelvtannal a nyelv, az orvoslással pedig a fizikai test tökéletesítésének módszerét hagyta ránk.  (Bakos Judit Eszter / Virinchi Shakti fordítása alapján)

 

VISHNU GĀYATRī  | TUDATOSSÁG MANTRA |  SZÍV MANTRA

om nārāyanāya vidmahe

vāsudevāya dhimahi

tanno vishnu pracodayāt  

A Vishnu Gāyatrī mantra a szívben lakozó Úr mantrája. 

A mantra jelentése: Egyesítsük magunkat Narayannal és meditáljunk a belül lakozó Úron, Vasudeván, hogy maga Vishnu támogasson bennünket nemes célunk megvalósításában. (Bakos Attila fordítása alapján)

 

LAKSHMī GĀYATRī  | BŐSÉG MANTRA

om mahālaksmī ca vidhmahe  

visnupatnī ca dhimahi

tanno laksmīh pracodayāt  

A mantra jelentése: Meditáljunk az Úr Vishnu örök társán, Lakshmi Istennőn, aki a jólét, az anyagi és lelki gazdagság, a szerencse, a szépség és a szerelem legfőbb adományozója.  Meditáljunk, hogy Lakshmi megáldja életünket és a helyes ösvényen tartsa gondolatainkat és vágyainkat!  (Bakos Judit Eszter / Virinchi Shakti fordítása alapján)

 

JAI RĀDHĀ-MĀDHAVA  (bhajan)  | SZERELEM MANTRA (ÉNEK)

jai rādhā mādhava, kuñja bihārī

jai gopī-jana-vallabha giri-varadhari

yasodā-nandana vraja-jana-rañjana,

yamunā-tīra-vana-cāri (jai) kuñja bihārī

A mantra jelentése: Shri Krishna Madhava - a hatalmas Govardhana-hegy felemelője, Yashoda Dévi egyetlen fia - Radha Istennővel és a Vraja-béli gyönyörű lányokkal a Yamuna folyó partján és Vrindavana ligeteiben barangolva éli örök kedvteléseit. (Bakos Judit Eszter / Virinchi Shakti fordítása alapján)

 

OM SAHA NĀVAVATU  |  BÉKE MANTRA | NYUGALOM MANTRA

om saha nāvavatu                saha nau bhunaktu

saha viryam karavāvahai      tejasvi nāva-dhītam-astu 

mā vidvishā-vahai               om sāntih sāntih sāntih   

Taittiriya Upanishad 3. Shanti mantra

A mantra jelentése: Om; a Legfelsőbb Brahman támogasson mindannyiunkat!  Segítsen az Írások érett gyümölcseinek megízlelésében! Adjon erőt és kitartást, hogy kutatásunk során megnyilvánulhasson a Sásztrák (szent szövegek) valós jelentése. Legyen gyakorlásunk eredményes, és ne támadjon gyűlölködés soha miközöttünk! Om Béke Béke Béke! (Bakos Attila fordítása alapján)

 

GAYATRI MANTRA | TISZTÍTÓ MANTRA | MEGVILÁGOSODÁST TÁMOGATÓ MANTRA

om bhūr bhuvah svah

tat savitur varenyam 

bhargo devasya dhīmahi

dhiyo yo nah pracodayāt  

 

A mantra jelentése: Meditáljunk a Teremtő Isteni Fényforráson, mely a Nap Istenségén, Fény Atyán keresztül árad, és aki az Univerzumot teremtette és táplálja az Égi, s Földi lényeket. Azon, aki minden nehézséget elhárít, bűnt és tudatlanságot megtisztít és növeli az életerőt. Kérjük a Napkorongban megnyilvánuló Fény Világanyát, hogy világosítsa meg elménket és tisztítsa meg szívünket, hogy Isten megvilágosító fényében élhessünk!   (Bakos Attila fordítása alapján)

 

OM SHANTI - COSMIC PEACE ALBUM MP3 LETÖLTÉS:  KLIKK IDE!
OM SHANTI - COSMIC PEACE ALBUM  >   ITUNES DOWNLOAD: KLIKK IDE!

 

 

VÉDIKUS MANTRAZENÉINK, MANTRASOUND MEDITATIONS

meditációs- és spirituális zenéink, mantrazenéink, védikus dalok | MP3 letöltések, albumok, QR kódok, CD-k: KLIKK IDE!

MantraSOUND PENDRIVE | 5 album | 44 track |  közel 7 óra védikus zene, mantraSOUND, jóga zene:  KLIKK IDE!

 

---

 

GAYATRi SOUND CONNECTiONS ALBUM MANTRÁI  

MANTRASOUND-5


belehallgatok a GAYATRi SOUND CONNECTiONS mantrazene albumba:  KLIKK IDE!

 
THE 7-CHAKRA GAYATRI | A HÉT CSAKRÁT MEGTISZTÍTÓ, HARMONIZÁLÓ GAYATRI 

om bhuh       | 1. chakra ◦ Muladhara ◦ pṛthivi ◦ föld elem
om bhuvah   | 2. chakra ◦ Svadhisthana ◦ jala ◦ víz elem
om svah        | 3. chakra ◦ Maṇipura ◦ agni ◦ tűz elem
om mahah     | 4. chakra ◦ Anahata ◦ vayu ◦ levegő elem
om janah       | 5. chakra ◦ Visuddha ◦ akasa ◦ éter/tér elem
om tapah       | 6. chakra ◦ Ajna ◦ mahat-citta ◦ elme síkja
om satyam    | 7. chakra ◦ Sahasrara ◦ caitanya ◦ tudatosság síkja
om tat savitur vareṇyaṁ bhargo devasya dhīmahi dhiyo yo naḥ pracodayāt
om āpo jyotiḥ raso’ mrtaṁ brahmā bhūr bhuvaḥ svar om

Az OM magába foglalja a létezés hét szféráját: föld, víz, tűz, levegő, éter, elme és tudatosság. Meditáljunk az örökkévaló OM mantrán, a Napon keresztül megnyilvánuló fény teremtő lényegén, ami bölcsességet, üdvösséget és halhatatlanságot adományoz! Vezessen hát a megvilágosodáshoz, és energiája hassa át lényünk minden aspektusát! (Bakos Judit Eszter / Virinchi Shakti fordítása alapján)

 

GAYATRI MANTRA  | A SZELLEMI ERŐ ÉS FELEMELKEDÉS MANTRÁJA 

om bhur bhuvah svah
tat savitur varenyam
bhargo devasya dhimahi
dhiyo yo naḥ pracodayat

Meditáljunk a Teremtő Isteni Fényforráson, mely a Nap Istenségén, Fény Atyán keresztül árad, és aki az Univerzumot teremtette és táplálja az Égi, s Földi lényeket! Azon, aki minden nehézséget elhárít, bűnt és tudatlanságot megtisztít, és növeli az életerőt! Kérjük a Napkorongban megnyilvánuló Fény Világanyát, hogy világosítsa meg elménket és tisztítsa meg szívünket, hogy Isten megvilágosító fényében élhessünk! (Bakos Attila fordítása alapján)

 

GURU GAYATRI  |  GAYATRI AZ ÖRÖK MESTERÜNKHÖZ  

om gurudevaya vidmahe
parabrahmanya dhīmahi
tanno guruḥ pracodayāt

Meditáljunk Gurudéván, tanítómesterünkön, ki maga a Legfelsőbb Brahman testet öltött képviselője, s aki az Önvalóról szóló tudás bölcsességének fényével ragyogja be tudatunkat! Meditáljunk, hogy Gurudéva, mindig utat mutasson a megvilágosodás ösvényén, inspirálva gondolatainkat, vágyainkat és tetteinket a tudatosodás útján! (Bakos Judit Eszter / Virinchi Shakti fordítása alapján)

 

DHANVANTARI GAYATRI  | GAYATRI AZ EGÉSZSÉG ÉS AYURVÉDIKUS GYÓGYÍTÁS ISTENÉHEZHEZ

om vasudevaya vidmahe
vaidhyarājāya dhīmahi
tanno dhanvantari pracodayāt

Meditáljunk Dhanvantari Avatáron az Ájurvéda Istenségén, aki az egészség, életerő és a halhatatlanság nektárját tartja kezeiben! Meditáljunk, hogy Danvantari vezessen minket az életbölcsesség útján, a test és elme összhangján át az örök lélek tudatossága felé! (Bakos Attila fordítása alapján)


GANESA GAYATRI  |  GAYATRI AZ AKADÁLY ELHÁRÍTÓ ISTENSÉGHEZ 

om ekadantaya vidmahe
vakratundāya dhīmahi
tanno dantī pracodayāt

Meditáljunk az Úr Ganésán, a bölcsességet és az értelmet egyaránt megidéző istenségen, aki a legfőbb akadályelhárító spirituális és anyagi törekvéseink ösvényén egyaránt! Meditáljunk Srí Ganésán, hogy képesek legyünk életfeladatainkban bölcsességgel helytállni! (Bakos Judit Eszter / Virinchi Shakti fordítása alapján)

 

SIVA GAYATRI  |  GAYATRI A JÓGA ÉS ÖRÖK SZÁDHANÁNK URÁHOZ 

om mahadevāya vidmahe
rudramūrtaye dhīmahi
tanno śiva pracodayāt

Meditáljunk az igaz valóságon, a legfőbb jógin, az Úr Siván, aki az önvalónk örök támogatója a benső tudás és meditáció ösvényén!  Meditáljunk, hogy Mahadéva egészséggel, elegendő életerővel, benső békével és elégedettséggel áldjon meg mindannyiunkat, és támogassa szádhanánkat a megvilágosodás ösvényén! (Bakos Judit Eszter / Virinchi Shakti fordítása alapján)


PARVATI GAYATRI  |  GAYATRI AZ ISTENNŐHÖZ KI AZ ANYATERMÉSZETET TÁPLÁLJA 

om jaganmatrai ca vidmahe
śaila sutāyai ca dhīmahi
tanno pārvatī prachodayāt

Meditáljuk benső önvalónk fejlődésének útján, a minden lényben ott lakozó Isteni létező egységén, az egyetemes szeretet vonalán! Meditáljunk Párvatí Istennőn, ki a hitvesi szeretet és végtelen odaadás, valamint az anyatermészet támogató, tápláló, szelíd karakterének minőségét tükrözi számunkra! Meditáljunk, hogy Siva hitvese inspirálja vágyainkat, és törekvéseinket a tökéletesség útján! (Bakos Judit Eszter / Virinchi Shakti fordítása alapján)


AGNI GAYATRI  |  GAYATRI A SZELLEMI TŰZ ISTENÉHEZ

om vaiśvanaraya vidmahe
lālelāya dhīmahi
tanno agniḥ prachodayāt

Valósítsuk meg Agnit, a Tűz-istenségét önmagunkban! Meditáljunk hét lángnyelvű, misztikus tűzként bemutatott kedvtelésein, hogy átható erejével megvilágosítson bennünket!  Idézzük tudatunkba az Agni Gájatrít, ha nagyobb erőpróba, fellépés vagy vizsga előtt állunk! (Bakos Attila fordítása alapján)

 

BRAHMA GAYATRI  | GAYATRI AZ ISTEN TEREMTŐ ASPEKTUSÁHOZ

om vedatmanaya vidmahe,
hiranya garbhāya dhīmahi
tanno Brahmā prachodayāt

Meditáljunk az Úr Brahmán, aki a Védák atyja és lelke.  Meditáljunk, hogy Hiranja-Garbhá, ki a tudatában tartja az egész világot és megnyilvánította a tudás bölcseletét, megvilágosítsa elménket, és megáldjon tiszta lelki értelemmel! (Bakos Attila fordítása alapján)


SARASWATI GAYATRI  | GAYATRI A BÖLCSESSÉG, MŰVÉSZETETEK & ZENE ISTENNŐJÉHEZ

om sarasvatyai vidmahe
bramāputryai dhīmahi
tanno sarasvatī prachodayāt

Meditáljunk a tudás, a bölcsesség, a retorika, a zene, a művészetek és a kifinomult szépség-eszmény örök képviselőjén, Szaraszvatí Istennőn! Meditáljunk Brahmá hitvesén, hogy támogassa művészetünket és inspirálja gondolatainkat egy magasabb tudatsík sík felé! (Bakos Judit Eszter / Virinchi Shakti fordítása alapján)


VISNU GAYATRI |  GAYATRI A SZÍVÜNKBEN LAKÓ ISTENHEZ

om narayanaya vidmahe
vāsudevāya dhīmahi
tanno viṣṇu pracodayāt

A Visnu Gāyatrī mantra a szívben lakozó Úr mantrája.
Egyesítsük magunkat Nárájannal és meditáljunk a belül lakozó Úron, Vászudeván, hogy maga Visnu támogasson bennünket nemes célunk megvalósításában!  Nárájana-szuktam 14. (Bakos Attila fordítása alapján)


LAKSMI GAYATRI | GAYATRI A JÓLÉT,  SZERENCSE,  SZÉPSÉG ÉS  SZERELEM ISTENNŐJÉHEZ 

om mahalaksmyai ca vidhmahe
visnupatnyai ca dhīmahi
tanno lakṣmī pracodayāt

Meditáljunk az Úr Visnu örök társán, Laksmí Istennőn, aki a jólét, az anyagi és lelki gazdagság, a szerencse, a szépség és a szerelem legfőbb adományozója! Meditáljunk, hogy Laksmí megáldja életünket és a helyes ösvényen tartsa gondolatainkat és vágyainkat! (Bakos Judit Eszter / Virinchi Shakti fordítása alapján)


KRSNA GAYATRI |  GAYATRI A SZÉPSÉG, BÁTORSÁG, ÖNZETLEN SZERETET ISTENSÉGÉHEZ

om krsnaya vidmahe
dāmodarāya dhīmahi
tanno devaḥ pracodayāt

Meditáljunk a szépség, a művészi képességek a bátorság, az önzetlen szeretet, és az igazságosság adományozóján, az elragadó és mindenkit vonzó Úr Krisnán! Meditáljunk, hogy az Úr Krisna áldást adjon életünkre, s ideális mederben tartsa törekvéseinket, érzéseinket és gondolatainkat! (Bakos Judit Eszter / Virinchi Shakti fordítása alapján)


HAMSA GAYATRI |  GAYATRI A TISZTA BENSŐ FÉNYT MEGNYILVÁNÍTÓ  ISTENI LÉNYHEZ

om paramahamsaya vidmahe
mahatattvāya dhīmahi
tanno haṁsa pracodayāt

Valósítsuk meg Hamszát saját Önvalónkként, a tiszta benső Fény Hattyújaként, és meditáljunk rajta, mint Paramahamsza, a Legfelsőbb Önvaló.  Hamsza világosítson meg bennünket! (Bakos Attila fordítása alapján)