Mantra szövegek – fordítások

MANTRASOUND MEDITATIONS ALBUM MANTRÁI  

MANTRASOUND-1


belehallgatok a mantraSOUND-1 mantrazene albumba:  KLIKK IDE!

 GANESHA MANTRA  

om  gam ganapatayē  namaha

tartalmi megközelítés: Ganesha, Lehetőségek Atyja kérlek, engedd, hogy elérjem céljaimat, és szüntess meg minden akadályt és nehézséget életemben.

MAHA MRITYUNJAYA MANTRA

om tryambhakam yajamahe      sugandhim pushtivardhanam

urvārukamiva bandhanān      mrityor mukshiya māmritat

Tartalmi megközelítés: Om, meditáljunk a végtelenül kegyes Úr Síván, hogy áldásával felszabadulhassunk a szenvedés, betegség, születés és  halál fogságából, s megtapasztalhassuk a lélek halhatatlanságát.

Fordítás: Om, imádkozzunk  a Háromszemű Istenhez, az erénytől illatozóhoz, s a jólét adományozójához. Miként egy érett uborka leválik a száráról, bárcsak leválasztana a halál kötelékéről, s helyébe hozná halhatatlanságot, a végső megszabadulást.

 

GURUR BRAHMĀ, GURUR VISHNU MANTRA  | GURU STOTRAM

gurur brahmā  gurur vishnu  gurur dēvo mahēshvarah

guruh sakshath param brahma  tasmai sri guravē namaha

tartalmi megközelítés: Gurunk  az Úr Brahmá, ki mindenek kezdetén megteremtette a világmindenséget.  Gurunk az Úr Vishnu, ki fenntart minden élőt és élettelent,  gurunk az Úr Síva ki az idők végezetén megsemmisíti az anyagi világokat. Gurunk közvetlenül a Legfelsőbb Lélek is.  Meditáljunk Srí Gurun, ki magában hordozza az Abszolút Igazság tudását és bölcsességét. (Bakos Attila fordítása alapján)

 

GAYATRI MANTRA

om bhūr bhuvah svah        tat savitur varēnyam

bhārgo dēvasya dhīmahi      dhiyo yo nah prachodayāt

tartalmi megközelítés: Meditáljunk a Teremtő Isteni Fényforráson, mely a Nap Istenségén, Fény Atyán keresztül árad, és aki az Univerzumot teremtette és táplálja az Égi, s Földi lényeket.  Azon, aki minden nehézséget elhárít, bűnt és tudatlanságot megtisztít és növeli az életerőt. Kérjük a Napkorongban megnyilvánuló Fény Világanyát, hogy világosítsa meg elménket és tisztítsa meg szívünket, hogy Isten megvilágosító fényében élhessünk! (Bakos Attila fordítása alapján)

 

SARASWATI GAYATRI MANTRA

om saraswateye vidhmahē   bramaputriye dhīmahi 

tanno saraswati prachodayāt

tartalmi megközelítés: Meditáljunk Brahmá örök társán, Szaraszvati Istennőn, hogy inspirálja gondolatainkat a tudatosság, a bölcsesség és kifinomult művészi szépség útján.  (Bakos Judit Eszter | Virinchi Shakti fordítása alapján)

 

YA DEVI SARVA BHUTESHU | DEVI SUKTAM

ya devi sarva-bhūteshu        "shakti"- rupēna samsthitā    

namas tasyai namas tasyai      namas tasyai namo namaha

shakti– életerő;   prema  – szerelmi harmónia;  laksmi  – anyagi jólét; bhakti  – szeretet; vidya– tudás; buddhi– értelem; moksa – megvilágosodás                    

tartalmi megközelítés: E mantrával áldást kérünk  Srí Dévitől, hogy kialakítsuk és  megőrizzük életünk minden síkján a számunkra fontos értékeket (ld. fejjebb). 

 

BHAGAVATA PURANA CHATUH SLOKI  | BHAGAVATA PURANA  4 fő verse: 2.9.33 - 36 

aham evasam evagre    nanyad yat sad-asat param

ashcad aham yad etac ca     yo 'vashishyeta so 'smy aham

fordítás:  Kezdetben, a teremtés előtt egyedül Én léteztem, nem volt lét vagy nemlét (szat-aszat) és azok elsődleges oka, a Prakriti vagy Anyagi Természet sem létezett. Az, aki az Univerzum megteremtése után létezik, szintén Én vagyok, de Én vagyok az is, aki a megsemmisülés után megmarad.

rte 'rtham yat pratiyeta      na pratiyeta catmani             

tad vidyad atmano mayam      yathabhaso yatha tamah

fordítás: Minden olyan törekvés Májá vagyis illúziónak tekintendő, amelyik nem az Önvaló (Átman) kutatására irányul. Tudnod kell azok csupán a létező valóság hamis visszatükröződései (ábhásza), a sötét tudatlanság (tamasz).

 

yatha mahanti bhutani      bhuteshu cavaceshv anu

pravishtany apravishtani      tatha teshu na teshv aham

fordítás: Az (Univerzum) finom-fizikai építőelemei (Mahábhúta) belépnek minden teremtett anyagi dologba, a legkisebbtől, a leghatalmasabbig, ám valójában mégis elkülönülnek azoktól. Hasonlóan ezzel egy időben Én magam is kiterjedek az Univerzum minden alkotóelemében, mégis különállok valamennyitől.

etavad eva jijñasyam      tattva-jijñasunatmanah

anvaya-vyatirekabhyam      yat syat sarvatra sarvada

fordítás:  Az Abszolút Igazság (Tattva) után vágyakozó keresőnek közvetve (anvaja) és közvetlenül (vjatireka) tudakozódnia kell az Önvaló (Átman) Igazsága után, mindenben, minden időben és mindenhol.   (BP. 4 fő verse: Bakos Attila fordítása alapján)

 

OM  NAMO BHAGAVATE  VASUDEVAYA MANTRA

om  namo bhagavate  vasudevaya

tartalmi megközelítés:   Meditáljunk a Vaszudéván, a bennünk élő Istenen.

 

OM PURNAM ADAH PURNAMIDAM MANTRA| SRI ISHA UPANISHAD  INVOKÁCIÓ

om purnam adah purnam idam   purnat purnam udacsjate

purnaszja purnam ádája   purnam evávasisjate

fordítás:  Az Abszolút Igazság tökéletes és teljes, és mivel teljesen tökéletes, minden kiáradása, például ez az érzékelhető világ is tökéletesen, teljes egész. Bármit hoz létre a teljes egész, az szintén teljes lesz magában. Ő a teljes egész, ezért annak ellenére, hogy számtalan teljes egység árad ki belőle, megőrzi teljes egyensúlyát.  (Bakos Attila fordítása alapján)

 

MOKSHA MANTRA | SRI ISHA UNISHAD 18. MANTRA

agne naja szupathá ráje aszmán    visváni deva vajunáni vidván 

jujodhj asmadzs dzshuránam eno   bhújisthám te nama uktim vidhema

fordítás:  Ó Uram! Hatalmas, mint a tűz! Kérlek, vezess a helyes úton, hogy megvilágosodjam! Akadálytalan fejlődésem érdekében szabadíts meg valamennyi életem negatív visszahatásaitól.”  (Bakos Attila fordítása alapján)

OM NAMO NARAYANAYA MANTRA

om namo narayanaya

tartalmi megközelítés:  Meditáljunk önvalónk és minden lény egyedüli valóságán, az Úr Narayan csodás tulajdonságain és nevén az om namo narayanaya mantrával! 

 

MANTRASOUND MEDITATIONS-1 ALBUM  > MP3 letöltés:  KLIKK IDE!
MANTRASOUND MEDITATIONS-1 ALBUM  >   ITUNES DOWNLOAD KLIKK IDE!

 

 

VÉDIKUS MANTRASOUND ZENÉINK

Mantra music selections | védikus mantrazenéink, jóga zenéink | MP3 letöltések, albumok: KLIKK IDE!

MantraSOUND PENDRIVE | 5 album | 44 track |  közel 7 óra védikus zene, mantraSOUND:  KLIKK IDE!

---

 

SOUNDS OF CREATION ALBUM MANTRÁI

AGNI HOTRA  |  MANTRASOUND-2


belehallgatok a SOUNDS OF CREATION mantrazene albumba:  KLIKK IDE!

OM ASATO MA SAD GAMAYA MANTRA 

asato mā sad gamaya           tamaso mā jyotir gamaya

mṛtyormā amṛtam gamaya          aum śānti śānti śānti

tartalmi megközelítés: Vezess a illúzióból az igazság felé, a sötétségből és tudatlanságból a ragyogás felé, a halálból a halhatatlanság felé.  Om béke, béke, béke!

 

OM NAMAH SHIVAYA MANTRA

om namah shivaya

shivaya namaha |  shivaya nama om

shambhu shankara namah shivaya |  giridja shankara namah shivaya

tartalmi megközelítés: Síva a legfelsőbb valóság, benső önvalónk támogatója az örök tudatosság útján.  Meditáljuk az Úr Síván az Om namah Sivaya mantrával! 

 

GANESHA SHARANAM MANTRA

ganēsha sharanam sharanam ganēsha

gan gan ganapati sharanam ganēsha       

jay ganēsha jaya jaya gananāth

tartalmi megközelítés: Meditáljunk Ganesha Úron, isteni védelmezőnkön, ki a bölcsesség, tudomány pártfogója és minden új kezdet támogatója.

 

MULA MANTRA

om sat chit ananda parabrahma     purushothama paramatma

sri bhagavathi sametha    sri bhagavathe namaha

tartalmi megközelítés:   A Legfelsőbb Brahman, az Abszolút, ki örökléttel, teljes tudással és boldogsággal rendelkezik. Ő a Legfelsőbb Személy, aki lélekként minden lény szívében megnyilvánul.  És  Ő a Legfelsőbb Lélek is, ki a teremtés energiáját az Isten Anya aspektusában és az Egyetemes Értelmet a Teremtő Atya alakjában megnyilvánítja.   Ó Legfelsőbb, vezess minket a megvilágosodás ösvényén.   (Bakos Judit Eszter | Virinchi Shakti fordítása alapján)

 

BHAGAVAD-GÍTÁ CHATUH SLOKI |  BHAGAVAD-GITA  4 FŐ VERSE: 10.8-11

aham sarvasya prabhavo   mattah sarvam pravartate

iti matva bhajante mam   budha bhava-samanvitah 

fordítás: Én vagyok a lelki és anyagi megnyilvánulások forrása, minden belőlem árad. A bölcsek, akik megértették ezt, teljes odaadással imádnak Engem.

mac-citta mad-gata-prana   bodhayantah parasparam

kathayantas ca mam nityam   tusyanti ca ramanti ca 

fordítás: Összpontosított elmével (Csitta) és életerővel (Prána) tökéletesen elmerülve Bennem, életüket Nekem ajánlották fel, szüntelenül Rólam társalogva megvilágosítják egymást, miközben teljes elégedettséget és boldogságot élveznek.

tesam satata-yuktanam   bhajatam priti-purvakam

dadami buddhi-yogam tam   yena mam upayanti te

fordítás:  Azok, akik örök kapcsolatban vannak Velem és odaadó szeretettel imádnak, Én megadom azt a megkülönböztető értelmet (Buddhi-jóga), az odaadás bölcsességét, mely által elérhetnek Engem.

tesam evanukampartham   aham ajnana-jam tamah

nasayamy atma-bhava-stho   jnana-dipena bhasvata

fordítás: Együttérzésből énjükben (Átma) lakozom, s a tudás fénylő lámpásával elpusztítom a tudatlanságból született sötétséget. (Bg. Chatuh Sloki Bakos Attila fordítása alapján)

 

GURU SLOKA  | BHAGAVAD-GITA 4.34

tad viddhi pranipatena   pariprasnena sevaya

upadeksyanti te jnanam   jnaninas tattva-daràinah

tartalmi megközelítés: Tanulj egy szellemi Mestertől, tudakozódj tőle és szolgáld őt! Az Igazság Látnokai képesek e tudásba beavatni téged, mert ők már megvilágosodottak. (Bakos Attila fordítása alapján)

 

OM NAMO BHAGAVATE VASUDEVAYA MANTRA

om namo bhagavate vasudevaya

tartalmi megközelítés:  Meditáljunk Vászudéván, a bennünk élő Istenen. (Bakos Judit Eszter | Virinchi Shakti fordítása alapján)

 

SARASWATI MANTRA

om aim saraswatyei namaha

om aim savitryei namaha

om aim gayatryei namaha

tartalmi megközelítés: Meditáljunk Szaraszvati Istennőn, ki az intuíció és bölcsesség adományozója és a művészetek pártfogója.  Meditáljunk Szaraszvati Istennőn, ki e mantra révén tudatunkban Szávitriként és Gáyatri Déviként is megjelehet.  (Bakos Attila fordítása alapján)

 

ATMARAMA SLOKA   | BHAGAVATA-PURUNA 1.7.10.

atmaramas ca munayo  nirgrantha apy urukrame

kurvanty ahaitukim bhaktim  ittham-bhuta-guno harih

fordítás: Hari, az Úr Visnu olyan kiváló tulajdonságokkal rendelkezik, hogy még azok a bölcsek is az imádatába fognak, kik  az Átmanban megvilágosodtak, vagyis és mentesek minden anyagi kötöttségtől és az Önvalóból merítik örömüket . (Virinchi Shakti | Bakos Judit Eszter fordítása alapján)

 

OM NAMO NARAYANAYA MANTRA

om namo narayanaya

tartalmi megközelítés:   Meditáljunk önvalónk és minden lény egyedüli valóságán, az Úr Narayan nevén és  kiváló tulajdonságain az om namo narayanaya mantrával!  ​(Virinchi Shakti | Bakos Judit Eszter fordítása alapján)

 

 

PURUSHA SUKTAM | EXTRACT RIG-VEDA 10.90. 01-07

pranama:  sri gurubhyo namah  - hari om

peace invocation:

tacam yoravrnimahe gatum yajnaya

gatum yajnapataye

daivi svastirastu-nah

svastir manu sebhhyah

urdhvam jigatu bhesajam

sam no-astu dvipade sam catu spade

om santih santih santih

tartalmi megközelítés: Imádkozunk a Legfelsőbb Úrhoz minden lény jólétéért. Ó Uram, add, hogy örökre megszabaduljunk minden gondtól, szenvedéstől és hiányosságtól, és a szent tűzceremóniák során örökkön dicsőíthessük neved.   Add, hogy a gyógynövények erejük teljében kihajthassanak és a betegségekre gyógyírként szolgáljanak.  Add, hogy az Istenek békét árasszanak miránk, s minden élőlény boldogan élhessen.   Ó add Uram, hogy minden lény szívében béke honoljon.  (Bakos Judit Eszter | Virinchi Shakti fordítása alapján)

Rig-veda 10.90.1- 7 

Om sahasra shirsha purushah       sahasrakshas sahasrapat

sa bhumim vishvato vritva       atyatishthad dhashangulam

 tartalmi megközelítés: Om. A Legfelsőbb Úr a világegyetem formájában, ezer fejű, ezer szemű és ezer lábú, tartalmazza az élő entitások mindegyikét. Teljesen áthatotta a világegyetemet mindeneknek létet adva, mindentől függetlenül, s tíz ujjnyira kiterjesztette magát még ezen túl.

purusa evedam sarvam     yad bhutam yac ca bhavyam

utamritatva syesanah  /  yad annena tirohati

tartalmi megközelítés: A világegyetemek, múlt, jelen és jövő, a Legfelsőbb Úr megnyilatkozásai, aki Purusaként terjeszti ki magát. Ő a halhatatlanság Ura, mégis kiterjed a világegyetemben Purusaként, hogy a jiva-lelkek élvezhessék az anyagi gyümölcsöket.

etavan asya mahima       ato jyayams ca purusah

pado ’sya visva bhutani      tripad asyamritam divi

tartalmi megközelítés: A letűnt, jelenlegi és jövőbeli világegyetemek az Úr energiáinak megnyilatkozásai, de maga a Úr sokkal hatalmasabb. A materiális teremtés csupán egynegyed rész, míg az örökkévaló természet a lelki égben háromnegyed rész kiterjedésben létezik.

tripad urdhva udait purusah       pado ’syehabhavat punah

tato visvan vyakramat        sasana nasane abhi 

tartalmi megközelítés: Az Úr háromnegyed rész kiterjedése transzcendentális, ezért felülmúlja a materiális kiterjedést.  Az Úr az egy negyedrészben ismételten megnyilvánította a világegyetemet, ahogy már ez előtt is annyiszor. Az egy negyed kiterjedés Ura azzal kezdte a teremtés munkáját, hogy kör-körös mozgásba kezdett, s ebből készült minden élő és élettelen tárgy alakja.

tasmad virad ajayata       virajo adhi purusah

sa jato atyaricyata     pascad bhumim atho purah

tartalmi megközelítés: Attól az Úrtól, a Virát vagy világegyetem megszületett, és abban a Virát Purusa, a Paramátma (felsőlélek) világegyeteme született meg. A megnyilvánult, - a Virát Purusa teremtette a földet és a jiva-lelkek különféle testét.

yat purusena havisa     deva yajnam-atanvata

vasanto asyasid ájyam     grisma idhmah saradd havih

tartalmi megközelítés: Megnyilvánultak a dévák (félistenek) az első lények, akik végrehajtottak egy mentális áldozatot a teremtés teljességért, használva a Virát Purusát (az anyagi világ alkotó elemeinek összességét); - felajánlásként. A tavasz volt a ghí (tisztított vaj), a nyár volt a tüzifa és az ősz volt a felajánlás.

saptasyasan paridhayah      trisapta samidhah kritah

deva yad-yagyam tanvanah    abadhnan-purusam pasum

tartalmi megközelítés: Ebben az áldozatban, a pengeéles kusafű szálak, amiket a tűz köré szórtak, (raksaszák elleni védelemért), heten voltak (a hét vedikus versmértéken rezgő mantrák), és a tüzifák számszerint huszonegyen (12 hónap, 6 évszak és a 3 világ). A devák, akik bemutatták a mentális (elmebéli, finomfizikai) áldozatot, ezzel a Virát Purusát a szent tűz áldozati oszlopához kötötték, épp úgy, miként az áldozati állatot szokták.  (Rig-veda 10.90.1- 7 Bakos Attila fordításában)

 

KLIM KRSNAYA GOVINDAYA MANTRA

klim krsnaya govindaya gopijana-vallabhaya svaha

tartalmi megközelítés: Meditáljunk Krsna Úron, Govindán, a Gopik kedvesén! (a tiszta szerelem mantrája)

 

OM SRI KRSNAYA NAMAHA MANTRA

om sri krsnaya namaha

tartalmi megközelítés: Meditáljunk az Úr Krsna nevén és kiváló tulajdonságain!  (Bakos Attila fordításában)

 

HARI OM TAT SAT 

hari om tat sat

tartalmi megközelítés: Az Úr Visnu a határtalan abszolút, a végtelen lét és a Legfelsőbb igazság. (Bakos Attila fordításában)

 

SRÍ ISHA UPANISHAD 1-2 MANTRA

isavasyam idam sarvam  yat kinca jagtyam jagat

tena tyaktena bhunjitha  ma gṛdhaḥ kasya svid dhanam

tartalmi megközelítés: Mindenek lakóhelye az Úrban van, az Úr ruháját hordja minden élő, s élettelen. Ó ember, mindebből csupán azt szabad elfogadnod, mi téged illeti, s így más javára vágyakozni nem fogsz. 

kurvann eveha karmaṇi jijivisec chatam’samaḥ

evam’tvayi nanyatheto'sti na karma lipyate nare 

tartalmi megközelítés: Akár száz esztendőt is élhet békében, aki szüntelen így cselekszik, mert az effajta tett nem láncolja a sors (karma) törvényéhez. Az ember számára nincs más út ezen kívül.  (Bakos Attila fordításában)

 

SURYA NAMASKARA MANTRÁK

ॐ मित्राय नमः            om mitrāya namaḥ

ॐ रवये नमः                om ravaye namaḥ

ॐ सूर्याय नमः             om sūryāya namaḥ

ॐ भानवे नमः              om bhānave namaḥ

ॐ खगाय नमः             om khagāya namaḥ

ॐ पूष्णे नमः               om puṣṇe namaḥ

ॐ हिरण्यगर्भाय नमः   om hiraṇya garbhāya namaḥ

ॐ मरीचये नमः           om marīcaye namaḥ

ॐ आदित्याय नमः       om ādityāya namaḥ

ॐ सवित्रे नमः              om savitre namaḥ

ॐ अर्काय नमः             om arkāya namaḥ

ॐ भास्कराय नमः        om bhāskarāya namaḥ

ॐ श्रीसवितृसूर्यनारायणाय नमः        om śrī savitṛ sūrya nārāyaṇāya namaḥ

tartalmi megközelítés: Meditáljunk a Nap Isten, Surya Narayan tizenkét megnyilvánulásán, a tizenkét Ádityán.

 

SOUNDS OF CREATION ALBUM MP3 LETÖLTÉS:  KLIKK IDE!
SOUNDS OF CREATION ALBUM  >  ITUNES DOWNLOAD: KLIKK IDE!

VÉDIKUS MANTRASOUND ZENÉINK | ZENEMEDITÁCIÓK

Mantra music  |  védikus mantrazenéink | ambient zene, jóga zene,  spirituális zene meditációk | MP3 letöltések, albumok: KLIKK IDE!

MantraSOUND PENDRIVE | 5 album | 44 track |  közel 7 óra védikus zene, mantraSOUND:  KLIKK IDE!

---

 

CHAKRASOUND  MEDITATIONS ALBUM MANTRÁI


belehallgatok a CHAKRASOUND  MEDITATIONS albumba:  KLIKK IDE!

 

CHAKRA MANTRÁK

Muladhara mantra: LAM

Svadhisthana mantra: VAM

Manipura mantra: RAM

Anahata mantra: YAM

Vishuddha mantra: HAM

Ajna mantra: OM

Sahasrara mantra: Ø

 

 

GAYATRI INVOKÁCIÓ

om bhuh, om bhuvah, om svah, om mahah, om janah, om tapah, om satyam,

om tat savitur varenyam  bhargo devasya dhimahi dhiyo yo nah pracodayat

om apo jyotih raso’ mrtam brahma bhur bhuvah svar om

tartalmi megközelítés: Az OM magába foglalja az anyagi megnyilvánulás hét síkját a föld, a víz, a tűz, a levegő, az éter, az elme és a tudatosság szféráit a hét tudatsíknak megfelelő bolygórendszer minőségében. Meditáljunk az örök Om mantrán, a Napon keresztül megnyilvánuló fény teremtő lényegén, ami bölcsességet, benső békét és a halhatatlan önvaló tapasztalatát adományozza.  Meditáljunk az örök Om mantrán, hogy energiája áthassa lényünk minden aspektusát a megvilágosodás ösvényén.  (Bakos Judit Eszter | Virinchi Shakti fordítása alapján)

 

GAYATRI MANTRA

om bhūr bhuvah svah        tat savitur varēnyam

bhārgo dēvasya dhīmahi    dhiyo yo nah prachodayāt

tartalmi megközelítés: Meditáljunk a Teremtő Isteni Fényforráson, mely a Nap Istenségén, Fény Atyán keresztül árad, és aki az Univerzumot teremtette és táplálja az Égi, s Földi lényeket.  Azon, aki minden nehézséget elhárít, bűnt és tudatlanságot megtisztít és növeli az életerőt. Kérjük a Napkorongban megnyilvánuló Fény Világanyát, hogy világosítsa meg elménket és tisztítsa meg szívünket, hogy Isten megvilágosító fényében élhessünk!  (Bakos Attila fordításában)

 

CHAKRASOUND  MEDITATIONS ALBUM MP3 LETÖLTÉS:  KLIKK IDE!
CHAKRASOUND  MEDITATIONS ALBUM >   ITUNES DOWNLOAD: KLIKK IDE!

VÉDIKUS MANTRAZENE, MEDITÁCIÓK

MP3 letöltések, albumok, QR kódok, CD-k: KLIKK IDE!

MantraSOUND zene PENDRIVE | 5 album | 44 track |  közel 7 óra zene:  KLIKK IDE!

 

---

 

OM SHANTI - COSMIC PEACE ALBUM MANTRÁI 

MANTRASOUND-3   


belehallgatok az OM SHANTI - COSMIC PEACE mantrazene albumba:  KLIKK IDE!

 

LAKSMī MANTRA |  PRADHANA

Om shrim mahālaksmyai namaha

tartalmi megközelítés: Meditáljunk Mahālaksmī istennőn, mindenek anyján, ki lótuszvirág trónján ülve a teremtett világot benépesíti. (Bakos Attila fordítása alapján)

 

OM SARVESHĀM SVASTIR BHAVATU | BÉKE ÉS TELJESSÉG MANTRÁK

om sarveshām svastir bhavatu

sarveshām shāntir bhavatu

sarveshām purnam bhavatu

sarveshām mangalam bhavatu

om śantiḥ śantiḥ śantiḥ

tartalmi megközelítés: Om, Legyen jólét és szerencse mindenütt! Legyen béke mindenütt!  Teljességet minden lénynek!  Áradjon derű és áldás mindenkire!  Om Béke, Béke, Béke!  (Bakos Attila fordítása alapján)

 

Om sarve bhavantu sukhinah  sarve shantu nirāmayā

sarve bhadrāni pashyantu  ma kascid duhkha bhāgbhavet

Om śantiḥ śantiḥ śantiḥ

Taittiriya Upanishad

tartalmi megközelítés: Boldogságot és békét mindenkinek! Tökéletes egészséget mindenkinek! Fejlődést és gyarapodást mindenkinek!  Mentesüljön mindenki a szenvedések alól! Om Béke, Béke, Béke!  (Bakos Attila fordítása alapján)

 

OM NAMO BHAGAVATE VĀSUDEVĀYA

II:  om namo bhagavate vāsudevāya  :II

tartartalmi megközelítés:  Meditáljunk Vászudéván, a bennünk élő Istenen. (Bakos Judit Eszter / Virinchi Shakti fordítása alapján)

 

GANESHA GĀYATRī

om ekadantaya vidmahe

vakkratundaya dhīmahi

tanno danti pracodayāt

tartalmi megközelítés: Meditáljunk Ganesha Úron, a bölcsességet és az értelmet egyaránt megidéző istenségen, aki a legfőbb akadályelhárító spirituális és anyagi törekvéseink ösvényén egyaránt.  Meditáljunk Srí Ganeshán, hogy képesek legyünk életfeladatainkban bölcsességgel helytállni. (Bakos Judit Eszter / Virinchi Shakti fordítása alapján)

 

HARI OM SIVA OM

II:  hari om śiva om       śiva om hari om :II

II:  hari om tat sat :II

tartalmi megközelítés: A hari om siva om mantra a jelen tudatosságát hozza el számunkra azáltal, hogy az Úr Vishnu és az Úr Siva kiváló karakterein meditálunk.  (Bakos Judit Eszter / Virinchi Shakti fordítása alapján)

 

SRI RĀM JAI RĀM

II: srī rām jey rām jey jey rām :II  

II: jey jey rām sītā rām :II

Meditáljunk az Úr Rámán és örök társán, Sītā Istennőn!  

A Sītā Rām mantra a bennünk rejlő női és férfi princípiumot, a prakriti és purusha elvet

emeli ki, hozza szintézisbe és harmonizálja. (Bakos Judit Eszter / Virinchi Shakti fordítása alapján)

 

SOHAM SIVOHAM

II: soham śivoham :II   II:  soham :II

tartalmi megközelítés: Én vagyok Brahman, egylényegű a Legfelsőbbel. Lényem Siva, a tiszta tudatosság. E mantrán meditálva képessé válhatunk megközelíteni önvalónkat, tiszta tudatosság jellegű benső lényünket.  Feltárulhat azonosságunk a Legfelsőbb Forrással, s képesek leszünk ráhangolódni e kreatív forrás mindannyiunkban jelen lévő esszenciájának rezgésére.  (Bakos Judit Eszter / Virinchi Shakti fordítása alapján)

 

PATANJALI MANTRA

om yogena cittasya padena vācām

malam sarīrasya ca vaidyakena

yo’pākarottam pravarām munīnām

patañjalim prānjalirānato’smi

tartalmi megközelítés: Meditáljunk az ősi korok bölcs tudósán, Patanjali mesteren, aki a jógával az elme, a nyelvtannal a nyelv, az orvoslással pedig a fizikai test tökéletesítésének módszerét hagyta ránk.  (Bakos Judit Eszter / Virinchi Shakti fordítása alapján)

 

VISHNU GĀYATRī

om nārāyanāya vidmahe

vāsudevāya dhimahi

tanno vishnu pracodayāt  

A Vishnu Gāyatrī mantra a szívben lakozó Úr mantrája. 

tartalmi megközelítés: Egyesítsük magunkat Narayannal és meditáljunk a belül lakozó Úron, Vasudeván, hogy maga Vishnu támogasson bennünket nemes célunk megvalósításában. (Bakos Attila fordítása alapján)

 

LAKSHMī GĀYATRī

om mahālaksmī ca vidhmahe  

visnupatnī ca dhimahi

tanno laksmīh pracodayāt  

tartalmi megközelítés: Meditáljunk az Úr Vishnu örök társán, Lakshmi Istennőn, aki a jólét, az anyagi és lelki gazdagság, a szerencse, a szépség és a szerelem legfőbb adományozója.  Meditáljunk, hogy Lakshmi megáldja életünket és a helyes ösvényen tartsa gondolatainkat és vágyainkat!  (Bakos Judit Eszter / Virinchi Shakti fordítása alapján)

 

JAI RĀDHĀ-MĀDHAVA  (bhajan)

jai rādhā mādhava, kuñja bihārī

jai gopī-jana-vallabha giri-varadhari

yasodā-nandana vraja-jana-rañjana,

yamunā-tīra-vana-cāri (jai) kuñja bihārī

tartalmi megközelítés: Shri Krishna Madhava - a hatalmas Govardhana-hegy felemelője, Yashoda Dévi egyetlen fia - Radha Istennővel és a Vraja-béli gyönyörű lányokkal a Yamuna folyó partján és Vrindavana ligeteiben barangolva éli örök kedvteléseit. (Bakos Judit Eszter / Virinchi Shakti fordítása alapján)

 

OM SAHA NĀVAVATU | BÉKE MANTRA

om saha nāvavatu                saha nau bhunaktu

saha viryam karavāvahai      tejasvi nāva-dhītam-astu 

mā vidvishā-vahai               om sāntih sāntih sāntih   

Taittiriya Upanishad 3. Shanti mantra

tartalmi megközelítés: Om; a Legfelsőbb Brahman támogasson mindannyiunkat!  Segítsen az Írások érett gyümölcseinek megízlelésében! Adjon erőt és kitartást, hogy kutatásunk során megnyilvánulhasson a Sásztrák (szent szövegek) valós jelentése. Legyen gyakorlásunk eredményes, és ne támadjon gyűlölködés soha miközöttünk! Om Béke Béke Béke! (Bakos Attila fordítása alapján)

 

GAYATRI MANTRA 

om bhūr bhuvah svah

tat savitur varenyam 

bhargo devasya dhīmahi

dhiyo yo nah pracodayāt  

 

tartalmi megközelítés: Meditáljunk a Teremtő Isteni Fényforráson, mely a Nap Istenségén, Fény Atyán keresztül árad, és aki az Univerzumot teremtette és táplálja az Égi, s Földi lényeket. Azon, aki minden nehézséget elhárít, bűnt és tudatlanságot megtisztít és növeli az életerőt. Kérjük a Napkorongban megnyilvánuló Fény Világanyát, hogy világosítsa meg elménket és tisztítsa meg szívünket, hogy Isten megvilágosító fényében élhessünk!   (Bakos Attila fordítása alapján)

 

OM SHANTI - COSMIC PEACE ALBUM MP3 LETÖLTÉS:  KLIKK IDE!
OM SHANTI - COSMIC PEACE ALBUM  >   ITUNES DOWNLOAD: KLIKK IDE!

 

 

VÉDIKUS MANTRAZENÉINK, MANTRASOUND MEDITATIONS

meditációs- és spirituális zenéink, mantrazenéink, védikus dalok | MP3 letöltések, albumok, QR kódok, CD-k: KLIKK IDE!

MantraSOUND PENDRIVE | 5 album | 44 track |  közel 7 óra védikus zene, mantraSOUND, jóga zene:  KLIKK IDE!

---