Mantra szövegek – fordítások – jelentések

NIRVANA  ALBUM MANTRÁI 

 - A kiút befelé vezet - 


belehallgatok a Nirvana meditációs zene albumba:  KLIKK IDE!

OM MANI PADME HUM 

om mani padme hum

függetlenség, ekvanimitás, asszertivitás, és szeretet mantrája

A mantra jelentése: Meditáljunk a ragyogó drágakövön a lótuszvirágban! Vagyis, a bölcsesség útja és a rendszeres gyakorlás a test, a beszéd és az elme megtisztulását, felfinomodását eredményezi


OM PURNAM ADAH PURNAM IDAM MANTRA 

om purnam adah purnam idam
purnat purnam udachyate
purnasya purnam adaya
purnam evavasisyate

Shri Isha Upanishad pranama

kapcsolódás a bennünk élő istenivel, összhangban a természettel

A mantra fordítása:  Az Abszolút Igazság tökéletes és teljes, és mivel teljesen tökéletes, minden kiáradása, például ez az érzékelhető világ is tökéletesen, teljes egész. Bármit hoz létre a teljes egész, az szintén teljes lesz magában. Ő a teljes egész, ezért annak ellenére, hogy számtalan teljes egység árad ki belőle, megőrzi teljes egyensúlyát.  (Bakos Attila fordítása alapján)


OM CHANDRAYA NAMAHA | HOLD MANTRA

om chandraya namaha

Holdfény mantra | kiegyensúlyozottság | tiszta tudat és érzések | béke az elmében

A mantra fordítása:  Meditáljuk a Hold fényének ragyogásán!
Az összetettebb időszakainkban a dolgokat tisztábban láthatjuk át a Hold mantrasegítségével. Perspektívához segíthet, hogy felülről szemlélhessük és világíthassuk át a bonyolultabb élethelyzeteket - mintegy kívülállóként, nem involválódva érzelmileg.
Fejleszti a Vivékát (intellektust), elcsendesíti a feszültebb idegrendszert, mintegy megteremtve a higgadtság és kiegyensúlyozottság örök attitűdjét.


BRAHMA SATYAM

brahma satyam jagan mithya jivo brahmaiva naparah
anena vedyam sac-chastram iti vedanta-dindimah
Shankara: Brahma Jnanavali Mala 20.

lélekben mindannyian egyek vagyunk

A mantra fordítása: A Brahman az egyedüli valóság (Szatjam), a világ (Dzsagat) valótlan (Mithjá), az egyéni lélek (Dzsíva) lényegében nem különbözik (Nápara) a Brahmantól. Ez az a bölcsesség (Védjam), amelyet a Védánta hirdet (Dindimah).


PRAJNANAM BRAHMA

prajnanam brahma
Rig-veda, Aitareya-upanishad

A mantra fordítása: A Brahman a legfelsőbb tudás és tudatosság.


TAT TVAM ASI

sa ya esho animaitad atmyam idam sarvam tat satyam sa atma
tat tvam asi
shvetaketo iti bhuya eva ma bhagavan vijnapayatv iti tatha somyeti hovaca
Chandogja-upanisad 6.8.7.

 Az Átman (önvaló, lélek) nem különbözik a Brahmantól (a téren és időn túli egyetemes minőségtől, ami mindannyiunkat áthat, amin semmi sincs rajta kívül mert minden forrása és lényege. Talán mondhatjuk, hogy a tudat maga). S, az vagy te is! Lélekben egyek vagyunk Mindannyian!

A mantra fordítása: Sem elkülönülni nem tudsz Tőle, sem kívül állni nem tudsz Rajta (Tat). Minden Belőle (Tat) árad, téged is beleértve. Valahányszor néven nevezed magad, szólítasz másokat vagy dolgokat, mindig Róla (Tat, a Lélekről) beszélsz. Minden alakzat vagy forma Benne van, egy sem képes elkülönülni Tőle. Ő (Tat) az egész univerzum lényege, Önvalója valamennyi lénynek, s ez az Átman vagy Lélek az Igazság (Szatjam). Éppen ezért Te is Az vagy (Tat tvam aszi)!


GAYATRI DARSHANA MIX

Gayatri devi mantra
tadam shvam sou-varaniyom
jyotish-kumbhasya dhimahi
hridhyam bhavyam hi bhavayah
II: om gayatriye devaye namah :II

 

A mantra fordítása: Meditáljunk Gájatrí Istennőn, aki az egyetemes bölcsesség fényének hordozója - hogy áthasson bennünket elégedettséggel, önuralommal és a felemelkedés örök vágyával. (Bakos Judit Eszter / Virinchi Shakti fordítása alapján.)

Gayatri mantra
om bhur bhuvah svah
tat savitur varenyam
bhargo devasya dhimahi
dhiyo yo nah prachodayat

a tudatosság, személyiségfejlődés, és a benső örök fény mantrája
Út a szamádhi felé.

A mantra jelentése: Meditáljunk a Teremtő Isteni Fényforráson, mely a Nap Istenségén, Fény Atyán keresztül árad, és aki az Univerzumot teremtette és táplálja az égi s földi lényeket. Azon, aki minden nehézséget elhárít, bűnt és tudatlanságot megtisztít és növeli az életerőt. Kérjük a Napkorongban megnyilvánuló Fény Világanyát, hogy világosítsa meg elménket és tisztítsa meg szívünket, hogy Isten megvilágosító fényében élhessünk! (Bakos Attila fordításában.)


GANGA MANTRA

om gange chayamune chaiva
godavari sarasvati
narmade sindhu kaveri
jale asmin sannidhim kuru

az életerő és energetizáltság pránikus mantrája

A mantra jelentése: Szent folyók! Gangesz, Jamuna, Gódavárí, Szaraszvatí, Narmada, Szindhu és Kávérí! Tisztítsátok meg a vizet, amit most nektek ajánlunk vissza. 

Ennek a mantrának a jógikus jelentése az, hogy a Föld külső folyói valójában az emberben lévő Nádí csatornák (energia csatornák) szimbólumai. Ezen belül is a Gangesz, a Jamuná és a Szaraszvatí az Idá-Pingalá-Szusumná Nádík. Ez a mantra egyensúlyt és optimális energiaszintet indukál a pránikus síkon (Pránamaja-kósa) a belső folyók által szállított sakti energia áramlásával. (Bakos Judit Eszter / Virinchi Shakti fordítása alapján.)


SOHAM SHIVOHAM (REMIX)

soham shivoham

éber tudatosság, fókusz és energia

A mantra jelentése: Én vagyok Brahman, egylényegű a Brahmannal. Lényem Siva, a tiszta tudatosság. 
E mantrán meditálva képessé válhatunk megközelíteni önvalónkat, benső lényünket, ami tiszta tudatosság jellegű. Feltárulhat azonosságunk a Legfelsőbb Forrással, s képesek válhatunk ráhangolódni e kreatív forrás mindannyiunkban jelen lévő esszenciájának rezgésére. (Bakos Judit Eszter / Virinchi Shakti fordítása alapján)


NARAYANA PRANAMA

narayana para veda    deva narayanan gajah
narayana-para loka        narayana para makhah

narayana paro yogo     narayana-param tapah
narayana-param jnanam         narayana para gatih

A mantra jelentése: Minden Véda, végső soron a legfelsőbb tudás, Nárájana maga. Az istenek vagy Dévák Nárájana attribútumai (Anga). Nárájana a legfelsőbb lakóhely (Pará-loká) és Nárájana a legfelsőbb áldozat.
Az (Astánga) Jóga legfőbb célja Nárájana elérése, a Tapaszja vagy vezeklések legfőbb célja Nárájana elérése, a Gjána vagy tudás legfőbb célja Nárájana elérése. Nárájana a végső felszabadulás, Ő legfelsőbb cél. 
Bhágavata-purána 2.5.15-16. (Bakos Attila fordításában.)


AHAM BRAHMASMI (REMIX)

aham brahmasmi

az átman-brahman-tudatosság mantrája

A mantra fordítása: Brahman vagyok, Én vagyok a Brahman (Bakos Attila fordítása alapján)
A mantra jelentése: Aki így tudja: „Brahman vagyok, a tudat óceánjának egy cseppje” - az a mindenséggé válik. Aki tudatos az Istenhez tartozó és Vele azonos lelki valójáról, az már megtapasztalta, hogy a világegyetem része. (Havasi Marianna fordítása alapján.)

NIRVANA ALBUM  > MP3 letöltés:  KLIKK IDE!
NIRVANA ALBUM  >   ITUNES DOWNLOAD KLIKK IDE!

 


MANTRASOUND MEDITATIONS ALBUM MANTRÁI 

 - MANTRASOUND1 - 


belehallgatok a mantraSOUND-1 mantrazene albumba:  KLIKK IDE!

 GANESHA MANTRA  | AKADÁLY ELHÁRÍTÁS MANTRÁJA | MANTRA A SIKERÉRT

om  gam ganapataye  namaha

A mantra jelentése: Ganesha, Lehetőségek Atyja kérlek, engedd, hogy elérjem céljaimat, és szüntess meg minden akadályt és nehézséget életemben.


MAHA MRITYUNJAYA MANTRA | EGÉSZSÉG MANTRA  | LEGFŐBB GYÓGYÍTÓ MANTRA

om tryambhakam yajamahe
sugandhim pushtivardhanam
urvarukamiva bandhanan
mrityor mukshiya mamritat

Ez a mantra a lélek tudatosság felé nyit kaput számunkra, fejlesztve az önerőnket.  Indiában a leghatékonyabb gyógyító és életerő mantrának tartják.

A mantra jelentése: Om, meditáljunk a végtelenül kegyes Úr Síván, hogy áldásával felszabadulhassunk a szenvedés, betegség, születés és  halál fogságából, s megtapasztalhassuk a lélek halhatatlanságát.

A mantra fordítása: Om, imádkozzunk  a Háromszemű Istenhez, az erénytől illatozóhoz, s a jólét adományozójához. Miként egy érett uborka leválik a száráról, bárcsak leválasztana a halál kötelékéről, s helyébe hozná halhatatlanságot, a végső megszabadulást.


 

GURUR BRAHMA, GURUR VISHNU MANTRA  | GURU STOTRAM  | GURU MANTRA 

gurur brahma  gurur vishnu
gurur devo maheshvarah
guruh sakshath param brahma
tasmai sri gurave namaha

A mantra jelentése: Gurunk  az Úr Brahmá, ki mindenek kezdetén megteremtette a világmindenséget.  Gurunk az Úr Vishnu, ki fenntart minden élőt és élettelent,  gurunk az Úr Síva ki az idők végezetén megsemmisíti az anyagi világokat. Gurunk közvetlenül a Legfelsőbb Lélek is.  Meditáljunk Srí Gurun, ki magában hordozza az Abszolút Igazság tudását és bölcsességét. (Bakos Attila fordítása alapján)


 

GAYATRI MANTRA JELENTÉSE | LEGFŐBB TISZTÍTÓ MANTRA  | A MEGVILÁGOSODÁS MANTRÁJA

om bhur bhuvah svah
tat savitur varenyam
bhargo devasya dhimahi
dhiyo yo nah prachodayat

A Gayatri mantra a tudatosság, a lelki-szellemi megtisztulás és fejlődés mantrája. A mantrák királynőjének is tartják, mert gyakorlóját egészen a moksáig, a felszabadulásig vezeti. 

A mantra jelentése: Meditáljunk a Teremtő Isteni Fényforráson, mely a Nap Istenségén, Fény Atyán keresztül árad, és aki az Univerzumot teremtette és táplálja az Égi, s Földi lényeket.  Azon, aki minden nehézséget elhárít, bűnt és tudatlanságot megtisztít és növeli az életerőt. Kérjük a Napkorongban megnyilvánuló Fény Világanyát, hogy világosítsa meg elménket és tisztítsa meg szívünket, hogy Isten megvilágosító fényében élhessünk! (Bakos Attila fordítása alapján)


 

SARASWATI GAYATRI MANTRA  | TUDÁS MANTRA | BÖLCSESSÉG MANTRA

 

om saraswatyei vidhmahe
bramaputriye dhimahi 
tanno saraswati prachodayat

A mantra jelentése: Meditáljunk Brahmá örök társán, Szaraszvati Istennőn, hogy inspirálja gondolatainkat a tudatosság, a bölcsesség és kifinomult művészi szépség útján.  (Bakos Judit Eszter | Virinchi Shakti fordítása alapján)


 

YA DEVI SARVA BHUTESHU | DEVI SUKTAM | EGÉSZSÉG MANTRA |  BŐSÉG MANTRA  |  JÓLÉT MANTRA

ya devi sarva-bhuteshu
"shakti"- rupena samsthita
namas tasyai namas tasyai
namas tasyai namo namaha

shakti– életerő;   prema  – szerelmi harmónia;  laksmi  – anyagi jólét; bhakti  – szeretet; vidya– tudás; buddhi– értelem; moksa – megvilágosodás                    

A mantra jelentése: A Devi Suktam egy védikus fohász az Istennőhöz, Srí Dévihez, hogy ki tudjuk alakítani és meg tudjuk őrizni a számunkra fontos értékeket (ld. feljebb). 


 

BHAGAVATA PURANA CHATUH SLOKI  | BHAGAVATA PURANA  4 fő verse: 2.9.33 - 36 

aham evasam evagre
nanyad yat sad-asat param
paschad aham yad etac ca
yo' vashishyeta so 'smy aham

A mantra fordítása:  Kezdetben, a teremtés előtt egyedül Én léteztem, nem volt lét vagy nemlét (szat-aszat) és azok elsődleges oka, a Prakriti vagy Anyagi Természet sem létezett. Az, aki az Univerzum megteremtése után létezik, szintén Én vagyok, de Én vagyok az is, aki a megsemmisülés után megmarad.

rte 'rtham yat pratiyeta
na pratiyeta catmani
tad vidyad atmano mayam
yathabhaso yatha tamah

A mantra fordítása: Minden olyan törekvés Májá vagyis illúziónak tekintendő, amelyik nem az Önvaló (Átman) kutatására irányul. Tudnod kell azok csupán a létező valóság hamis visszatükröződései (ábhásza), a sötét tudatlanság (tamasz).

 

yatha mahanti bhutani
bhuteshu cavaceshv anu
pravishtany apravishtani
tatha teshu na teshv aham

A mantra fordítása: Az (Univerzum) finom-fizikai építőelemei (Mahábhúta) belépnek minden teremtett anyagi dologba, a legkisebbtől, a leghatalmasabbig, ám valójában mégis elkülönülnek azoktól. Hasonlóan ezzel egy időben Én magam is kiterjedek az Univerzum minden alkotóelemében, mégis különállok valamennyitől.

etavad eva jijnasyam
tattva-jijnasunatmanah
anvaya-vyatirekabhyam
yat syat sarvatra sarvada

A mantra fordítása:  Az Abszolút Igazság (Tattva) után vágyakozó keresőnek közvetve (anvaja) és közvetlenül (vjatireka) tudakozódnia kell az Önvaló (Átman) Igazsága után, mindenben, minden időben és mindenhol.   (BP. 4 fő verse: Bakos Attila fordítása alapján)


 

OM  NAMO BHAGAVATE  VASUDEVAYA MANTRA  |  SZERETET MANTRA

om  namo bhagavate  vasudevaya

A mantra jelentése:   Meditáljunk a Vaszudéván, a bennünk élő Istenen.

 

OM PURNAM ADAH PURNAM IDAM MANTRA | ISHAVASYA UPANISHAD  INVOKÁCIÓ | EGYSÉG- ÉS HARMÓNIA MANTRA

om purnam adah purnam idam
purnat purnam udachyate
purnasya purnam adaya
purnam evavasisyate

A mantra fordítása:  Az Abszolút Igazság tökéletes és teljes, és mivel teljesen tökéletes, minden kiáradása, például ez az érzékelhető világ is tökéletesen, teljes egész. Bármit hoz létre a teljes egész, az szintén teljes lesz magában. Ő a teljes egész, ezért annak ellenére, hogy számtalan teljes egység árad ki belőle, megőrzi teljes egyensúlyát.  (Bakos Attila fordítása alapján)


 

MOKSHA MANTRA  | SRI ISHA UNISHAD 18. MANTRA | FOHÁSZ A MEGVILÁGOSODÁSÉRT

agne naja szupatha raje asman
visvani deva vajunani vidvan 
yuyodhy asmaj juhuranam eno
bhuyistham te nama uktim vidhema

A mantra fordítása: Ó Uram! Hatalmas, mint a tűz! Kérlek, vezess a helyes úton, hogy megvilágosodjam! Akadálytalan fejlődésem érdekében szabadíts meg valamennyi életem negatív visszahatásaitól.”  (Bakos Attila fordítása alapján)


OM NAMO NARAYANAYA MANTRA  

om namo narayanaya

A mantra jelentése: Meditáljunk az Úr Vishnu-Narayanon, aki mindent áthat.  Ő maga Brahman, a végső valóság.  Meditáljunk az Úr Vishnu Narayanon,  hogy inspirálja vágyainkat! (Bakos Judit Eszter | Virinchi Shakti fordítása alapján)

 

MANTRASOUND MEDITATIONS-1 ALBUM  > MP3 letöltés:  KLIKK IDE!
MANTRASOUND MEDITATIONS-1 ALBUM  >   ITUNES DOWNLOAD KLIKK IDE!

 

 

MEDITÁCIÓS ZENÉINK |  SPIRITUÁLIS ZENE | MANTRAZENE MANTRASOUND

Mantra music selections | védikus mantrazenéink, jóga zenéink | MP3 letöltések, albumok: KLIKK IDE!

MantraSOUND PENDRIVE | 7 album | 69 track |  közel 9 óra védikus zene, mantraSOUND, jóga zene:  KLIKK IDE!


 

SOUNDS OF CREATION ALBUM MANTRÁI

AGNI HOTRA  |  MANTRASOUND-2

belehallgatok a SOUNDS OF CREATION mantrazene albumba:  KLIKK IDE!

 

OM ASATO MA SAD GAMAYA MANTRA  |  BÉKE MANTRA  |  NYUGALOM MANTRA

asato ma sad gamaya
tamaso ma jyotir gamaya
mrtyorma amṛtam gamaya
aum santi santi santi

A mantra jelentése: Vezess a illúzióból az igazság felé, a sötétségből és tudatlanságból a ragyogás felé, a halálból a halhatatlanság felé.  Om béke, béke, béke!


 

OM NAMAH SHIVAYA MANTRA | TUDATOSSÁG MANTRA | SÍVA MANTRA | MEDITÁCIÓ MANTRA

om namah shivaya
shivaya namaha
shivaya nama om
shambhu shankara namah shivaya
giridja shankara namah shivaya

A mantra jelentése: Síva a legfelsőbb valóság, benső önvalónk támogatója az örök tudatosság útján.  Meditáljuk az Úr Síván az Om namah Sivaya mantrával! 


 

GANESHA SHARANAM MANTRA | AKADÁLY ELHÁRÍTÓ MANTRA | MANTRA A SIKERÉRT |  BŐSÉG MANTRA

ganesha sharanam sharanam ganesha
gan gan ganapati sharanam ganesha
jay ganesha jaya jaya gananath

A mantra jelentése: Meditáljunk Ganesha Úron, isteni védelmezőnkön, ki a bölcsesség, tudomány pártfogója és minden új kezdet támogatója.


 

MULA MANTRA | ŐSI NŐI ÉS FÉRFI PRINCIPIUM MANTRÁJA  | HÁLA MANTRA

om sat chit ananda parabrahma

purushothama paramatma

sri bhagavathi sametha

sri bhagavathe namaha

A mantra jelentése:   A Legfelsőbb Brahman, az Abszolút, ki örökléttel, teljes tudással és boldogsággal rendelkezik. Ő a Legfelsőbb Személy, aki lélekként minden lény szívében megnyilvánul.  És  Ő a Legfelsőbb Lélek is, ki a teremtés energiáját az Isten Anya aspektusában és az Egyetemes Értelmet a Teremtő Atya alakjában megnyilvánítja.   Ó Legfelsőbb, vezess minket a megvilágosodás ösvényén.   (Bakos Judit Eszter | Virinchi Shakti fordítása alapján)


 

BHAGAVAD-GITA CHATUH SLOKI |  BHAGAVAD-GITA  4 FŐ VERSE: 10.8-11

aham sarvasya prabhavo
mattah sarvam pravartate
iti matva bhajante mam
budha bhava-samanvitah 

A mantra fordítása: Én vagyok a lelki és anyagi megnyilvánulások forrása, minden belőlem árad. A bölcsek, akik megértették ezt, teljes odaadással imádnak Engem.

mac-citta mad-gata-prana
bodhayantah parasparam
kathayantas ca mam nityam
tusyanti ca ramanti ca 

A mantra fordítása: Összpontosított elmével (Csitta) és életerővel (Prána) tökéletesen elmerülve Bennem, életüket Nekem ajánlották fel, szüntelenül Rólam társalogva megvilágosítják egymást, miközben teljes elégedettséget és boldogságot élveznek.

tesam satata-yuktanam
bhajatam priti-purvakam
dadami buddhi-yogam tam
yena mam upayanti te

A mantra fordítása: Azok, akik örök kapcsolatban vannak Velem és odaadó szeretettel imádnak, Én megadom azt a megkülönböztető értelmet (Buddhi-jóga), az odaadás bölcsességét, mely által elérhetnek Engem.

tesam evanukampartham
aham ajnana-jam tamah
nasayamy atma-bhava-stho
jnana-dipena bhasvata

A mantra fordítása: Együttérzésből énjükben (Átma) lakozom, s a tudás fénylő lámpásával elpusztítom a tudatlanságból született sötétséget. (Bg. Chatuh Sloki Bakos Attila fordítása alapján)


 

GURU SLOKA  | BHAGAVAD-GITA 4.34 | GURU MANTRA

tad viddhi pranipatena
pariprasnena sevaya
upadeksyanti te jnanam
jnaninas tattva-daràinah

A mantra jelentése: Tanulj egy szellemi Mestertől, tudakozódj tőle és szolgáld őt! Az Igazság Látnokai képesek e tudásba beavatni téged, mert ők már megvilágosodottak. (Bakos Attila fordítása alapján)


 

OM NAMO BHAGAVATE VASUDEVAYA MANTRA | SZERETET MANTRA | SZÍV MANTRA

om namo bhagavate vasudevaya

A mantra jelentése:  Meditáljunk Vászudéván, a bennünk élő Istenen. (Bakos Judit Eszter | Virinchi Shakti fordítása alapján)


 

SARASWATI MANTRA | TUDÁS ÉS BÖLCSESSÉG MANTRA

om aim saraswatyei namaha
om aim savitryei namaha
om aim gayatryei namaha

A mantra jelentése: Meditáljunk Szaraszvati Istennőn, ki az intuíció és bölcsesség adományozója és a művészetek pártfogója.  Meditáljunk Szaraszvati Istennőn, ki e mantra révén tudatunkban Szávitriként és Gáyatri Déviként is megjelehet.  (Bakos Attila fordítása alapján)


 

ATMARAMA SLOKA   | BHAGAVATA-PURUNA 1.7.10.

atmaramas ca munayo
nirgrantha apy urukrame
kurvanty ahaitukim bhaktim
ittham-bhuta-guno harih

A mantra fordítása: Hari, az Úr Visnu olyan kiváló tulajdonságokkal rendelkezik, hogy még azok a bölcsek is az imádatába fognak, kik  az Átmanban megvilágosodtak, vagyis és mentesek minden anyagi kötöttségtől és az Önvalóból merítik örömüket . (Virinchi Shakti | Bakos Judit Eszter fordítása alapján)


 

OM NAMO NARAYANAYA MANTRA | SZÍV MANTRA

om namo narayanaya

A mantra fordítása:   Meditáljunk az Úr Narayan nevén és  kiváló tulajdonságain!   (Virinchi Shakti | Bakos Judit Eszter fordítása alapján)


 

PURUSHA SUKTAM | EXTRACT RIG-VEDA 10.90. 01-07  |  TEREMTÉS MANTRA HANGJA

pranama:  sri gurubhyo namah  - hari om

BÉKE INVOKÁCIÓ:

tacam yoravrnimahe gatum yajnaya
gatum yajnapataye
daivi svastirastu-nah
svastir manu sebhhyah
urdhvam jigatu bhesajam
sam no-astu dvipade sam catu spade
om santih santih santih

A mantra jelentése: Imádkozunk a Legfelsőbb Úrhoz minden lény jólétéért. Ó Uram, add, hogy örökre megszabaduljunk minden gondtól, szenvedéstől és hiányosságtól, és a szent tűzceremóniák során örökkön dicsőíthessük neved.   Add, hogy a gyógynövények erejük teljében kihajthassanak és a betegségekre gyógyírként szolgáljanak.  Add, hogy az Istenek békét árasszanak miránk, s minden élőlény boldogan élhessen.   Ó add Uram, hogy minden lény szívében béke honoljon.  (Bakos Judit Eszter | Virinchi Shakti fordítása alapján)

Rig-veda 10.90.1- 7 

Om sahasra shirsha purushah
sahasrakshas sahasrapat
sa bhumim vishvato vritva
atyatishthad dhashangulam

A mantra jelentése: Om. A Legfelsőbb Úr a világegyetem formájában, ezer fejű, ezer szemű és ezer lábú, tartalmazza az élő entitások mindegyikét. Teljesen áthatotta a világegyetemet mindeneknek létet adva, mindentől függetlenül, s tíz ujjnyira kiterjesztette magát még ezen túl.

purusa evedam sarvam
yad bhutam yac ca bhavyam
utamritatva syesanah
yad annena tirohati

A mantra jelentése: A világegyetemek, múlt, jelen és jövő, a Legfelsőbb Úr megnyilatkozásai, aki Purusaként terjeszti ki magát. Ő a halhatatlanság Ura, mégis kiterjed a világegyetemben Purusaként, hogy a jiva-lelkek élvezhessék az anyagi gyümölcsöket.

etavan asya mahima
ato jyayams ca purusah
pado ’sya visva bhutani
tripad asyamritam divi

A mantra jelentése: A letűnt, jelenlegi és jövőbeli világegyetemek az Úr energiáinak megnyilatkozásai, de maga a Úr sokkal hatalmasabb. A materiális teremtés csupán egynegyed rész, míg az örökkévaló természet a lelki égben háromnegyed rész kiterjedésben létezik.

tripad urdhva udait purusah
pado ’syehabhavat punah
tato visvan vyakramat 
sasana nasane abhi 

A mantra jelentése: Az Úr háromnegyed rész kiterjedése transzcendentális, ezért felülmúlja a materiális kiterjedést.  Az Úr az egy negyedrészben ismételten megnyilvánította a világegyetemet, ahogy már ez előtt is annyiszor. Az egy negyed kiterjedés Ura azzal kezdte a teremtés munkáját, hogy kör-körös mozgásba kezdett, s ebből készült minden élő és élettelen tárgy alakja.

tasmad virad ajayata
virajo adhi purusah
sa jato atyaricyata
pascad bhumim atho purah

A mantra jelentése: Attól az Úrtól, a Virát vagy világegyetem megszületett, és abban a Virát Purusa, a Paramátma (felsőlélek) világegyeteme született meg. A megnyilvánult, - a Virát Purusa teremtette a földet és a jiva-lelkek különféle testét.

yat purusena havisa
deva yajnam-atanvata
vasanto asyasid ájyam
grisma idhmah saradd havih

A mantra jelentése: Megnyilvánultak a dévák (félistenek) az első lények, akik végrehajtottak egy mentális áldozatot a teremtés teljességért, használva a Virát Purusát (az anyagi világ alkotó elemeinek összességét); - felajánlásként. A tavasz volt a ghí (tisztított vaj), a nyár volt a tüzifa és az ősz volt a felajánlás.

saptasyasan paridhayah
trisapta samidhah kritah
deva yad-yagyam tanvanah
abadhnan-purusam pasum

A mantra jelentése: Ebben az áldozatban, a pengeéles kusafű szálak, amiket a tűz köré szórtak, (raksaszák elleni védelemért), heten voltak (a hét vedikus versmértéken rezgő mantrák), és a tüzifák számszerint huszonegyen (12 hónap, 6 évszak és a 3 világ). A devák, akik bemutatták a mentális (elmebéli, finomfizikai) áldozatot, ezzel a Virát Purusát a szent tűz áldozati oszlopához kötötték, épp úgy, miként az áldozati állatot szokták.  (Rig-veda 10.90.1- 7 Bakos Attila fordításában)


 

KLIM KRSNAYA GOVINDAYA MANTRA  | GOPALA MANTRA |  TISZTA SZERELEM MANTRA

klim krsnaya govindaya
gopijana-vallabhaya svaha

A mantra jelentése: Meditáljunk Krsna Úron, Govindán, a Gopik kedvesén! (a tiszta szerelem mantrája)


 

OM SRI KRSNAYA NAMAHA MANTRA

om sri krsnaya namaha

A mantra jelentése: Meditáljunk az Úr Krsna nevén és kiváló tulajdonságain!  (Bakos Attila fordításában)


 

HARI OM TAT SAT 

hari om tat sat

A mantra jelentése: Az Úr Visnu a határtalan abszolút, a végtelen lét és a Legfelsőbb igazság. (Bakos Attila fordításában)


 

SRÍ ISHA UPANISHAD 1-2 MANTRA

isavasyam idam sarvam
yat kinca jagtyam jagat
tena tyaktena bhunjitha
ma gṛdhaḥ kasya svid dhanam

A mantra jelentése: Mindenek lakóhelye az Úrban van, az Úr ruháját hordja minden élő, s élettelen. Ó ember, mindebből csupán azt szabad elfogadnod, mi téged illeti, s így más javára vágyakozni nem fogsz. 

kurvann eveha karmaṇi
jijivisec chatam’samaḥ
evam’tvayi nanyatheto'sti
na karma lipyate nare 

A mantra jelentése: Akár száz esztendőt is élhet békében, aki szüntelen így cselekszik, mert az effajta tett nem láncolja a sors (karma) törvényéhez. Az ember számára nincs más út ezen kívül.  (Bakos Attila fordításában)


 

SURYA NAMASKARA MANTRÁK  |  NAPÜDVÖZLET MANTRÁK

ॐ मित्राय नमः            om mitrāya namaḥ

ॐ रवये नमः                om ravaye namaḥ

ॐ सूर्याय नमः             om sūryāya namaḥ

ॐ भानवे नमः              om bhānave namaḥ

ॐ खगाय नमः             om khagāya namaḥ

ॐ पूष्णे नमः               om puṣṇe namaḥ

ॐ हिरण्यगर्भाय नमः   om hiraṇya garbhāya namaḥ

ॐ मरीचये नमः           om marīcaye namaḥ

ॐ आदित्याय नमः       om ādityāya namaḥ

ॐ सवित्रे नमः              om savitre namaḥ

ॐ अर्काय नमः             om arkāya namaḥ

ॐ भास्कराय नमः        om bhāskarāya namaḥ

ॐ श्रीसवितृसूर्यनारायणाय नमः        om śrī savitṛ sūrya nārāyaṇāya namaḥ

A Napüdvözlet mantra jelentése: Meditáljunk a Nap Isten, Surya Narayan tizenkét megnyilvánulásán, a tizenkét Ádityán.

 

SOUNDS OF CREATION ALBUM MP3 LETÖLTÉS:  KLIKK IDE!
SOUNDS OF CREATION ALBUM  >  ITUNES DOWNLOAD: KLIKK IDE!

MEDITÁCIÓS ZENÉINK |  SPIRITUÁLIS ZENE | MANTRAZENE MANTRASOUND

Mantra music selections | védikus mantrazenéink, jóga zenéink | MP3 letöltések, albumok: KLIKK IDE!

MantraSOUND PENDRIVE | 7 album | 69 track |  közel 9 óra védikus zene, mantraSOUND, jóga zene:  KLIKK IDE!


 

CHAKRASOUND  MEDITATIONS ALBUM MANTRÁI

MANTRASOUND-3

belehallgatok a CHAKRASOUND  MEDITATIONS albumba:  KLIKK IDE!

 

CHAKRA MANTRÁK | CSAKRA MANTRÁK

Muladhara mantra: LAM

Svadhisthana mantra: VAM

Manipura mantra: RAM

Anahata mantra: YAM

Vishuddha mantra: HAM

Ajna mantra: OM

Sahasrara mantra: Ø


 

7 CSAKRA GAYATRI MANTRA  | CSAKRA TISZTÍTÓ MANTRA

om bhuh, om bhuvah, om svah, om mahah, om janah, om tapah, om satyam,
om tat savitur varenyam  bhargo devasya dhimahi dhiyo yo nah pracodayat
om apo jyotih raso’ mrtam brahma bhur bhuvah svar om

A mantra jelentése: Az OM magába foglalja az anyagi megnyilvánulás hét síkját a föld, a víz, a tűz, a levegő, az éter, az elme és a tudatosság szféráit a hét tudatsíknak megfelelő bolygórendszer minőségében. Meditáljunk az örök Om mantrán, a Napon keresztül megnyilvánuló fény teremtő lényegén, ami bölcsességet, benső békét és a halhatatlan önvaló tapasztalatát adományozza.  Meditáljunk az örök Om mantrán, hogy energiája áthassa lényünk minden aspektusát a megvilágosodás ösvényén.  (Bakos Judit Eszter | Virinchi Shakti fordítása alapján)


 

GAYATRI MANTRA | TISZTÍTÓ MANTRA | A TUDATI FELEMELKEDÉS MANTRÁJA

om bhūr bhuvah svah
tat savitur varēnyam
bhārgo dēvasya dhīmahi
dhiyo yo nah prachodayāt

Gayatri mantra a tudatosság, a lelki-szellemi megtisztulás és fejlődés mantrája. A mantrák királynőjének is tartják, mert gyakorlóját egészen a moksáig, a felszabadulásig vezeti. 

A mantra jelentése: Meditáljunk a Teremtő Isteni Fényforráson, mely a Nap Istenségén, Fény Atyán keresztül árad, és aki az Univerzumot teremtette és táplálja az Égi, s Földi lényeket.  Azon, aki minden nehézséget elhárít, bűnt és tudatlanságot megtisztít és növeli az életerőt. Kérjük a Napkorongban megnyilvánuló Fény Világanyát, hogy világosítsa meg elménket és tisztítsa meg szívünket, hogy Isten megvilágosító fényében élhessünk!  (Bakos Attila fordításában)

 

CHAKRASOUND  MEDITATIONS ALBUM MP3 LETÖLTÉS:  KLIKK IDE!
CHAKRASOUND  MEDITATIONS ALBUM >   ITUNES DOWNLOAD: KLIKK IDE!

VÉDIKUS MANTRAZENE, MEDITÁCIÓK

Mantra music selections | védikus mantrazenéink, jóga zenéink | MP3 letöltések, albumok: KLIKK IDE!

MantraSOUND PENDRIVE | 7 album | 69 track |  közel 9 óra védikus zene, mantraSOUND, jóga zene:  KLIKK IDE!

 


 

OM SHANTI - COSMIC PEACE ALBUM MANTRÁI 

MANTRASOUND-4   

belehallgatok az OM SHANTI - COSMIC PEACE mantrazene albumba:  KLIKK IDE!

 

LAKSMI MANTRA |  PRADHANA  |  BŐSÉG MANTRA

Om shrim mahālaksmyai namaha

A mantra jelentése: Meditáljunk Mahālaksmī istennőn, mindenek anyján, ki lótuszvirág trónján ülve a teremtett világot benépesíti. (Bakos Attila fordítása alapján)

 

OM SARVESHAM SVASTIR BHAVATU MANTRA |  BÉKE MANTRA  |  TELJESSÉG MANTRA  | NYUGALOM MANTRA

om sarvesham svastir bhavatu
sarveshām shāntir bhavatu
sarveshām purnam bhavatu
sarveshām mangalam bhavatu
om śantiḥ śantiḥ śantiḥ

A mantra jelentése: Om, Legyen jólét és szerencse mindenütt! Legyen béke mindenütt!  Teljességet minden lénynek!  Áradjon derű és áldás mindenkire!  Om Béke, Béke, Béke!  (Bakos Attila fordítása alapján)

 

OM SARVE BHAVANTU MANTRA  |  BÉKE MANTRA  |  TELJESSÉG MANTRA  | NYUGALOM MANTRA

Om sarve bhavantu sukhinah
sarve shantu nirāmayā
sarve bhadrāni pashyantu
ma kascid duhkha bhāgbhavet
Om śantiḥ śantiḥ śantiḥ

Taittiriya Upanishad

A mantra jelentése: Boldogságot és békét mindenkinek! Tökéletes egészséget mindenkinek! Fejlődést és gyarapodást mindenkinek!  Mentesüljön mindenki a szenvedések alól! Om Béke, Béke, Béke!  (Bakos Attila fordítása alapján)

 

OM NAMO BHAGAVATE VASUDEVAYA | SZERETET MANTRA | SZÍV MANTRA

II:  om namo bhagavate vāsudevāya  :II

A mantra jelentése:  Meditáljunk Vászudéván, a bennünk élő Istenen. (Bakos Judit Eszter / Virinchi Shakti fordítása alapján)

 

GANESHA GAYATRI | AKADÁLY ELHÁRÍTÓ MANTRA | SZERENCSE MANTRA | SIKER MANTRA

om ekadantaya vidmahe
vakratundaya dhīmahi
tanno danti pracodayāt

A mantra jelentése: Meditáljunk Ganesha Úron, a bölcsességet és az értelmet egyaránt megidéző istenségen, aki a legfőbb akadályelhárító spirituális és anyagi törekvéseink ösvényén egyaránt.  Meditáljunk Srí Ganeshán, hogy képesek legyünk életfeladatainkban bölcsességgel helytállni. (Bakos Judit Eszter / Virinchi Shakti fordítása alapján)

 

HARI OM SIVA OM  | TUDATOSSÁG MANTRA

II:  hari om śiva om
śiva om hari om :II
II:  hari om tat sat :II

A mantra jelentése: A hari om siva om mantra a jelen tudatosságát hozza el számunkra azáltal, hogy az Úr Vishnu létünket fenntartó karakterén, és az Úr Siva elsöprő, majd úkrateremtő aspektusán meditálunk.  (Bakos Judit Eszter / Virinchi Shakti fordítása alapján)

 

SRI RAM JAI RAM  MANTRA

II: srī rām jai rām jai jai rām :II  
II: jai jai rām sītā rām :II

Meditáljunk az Úr Rámán és örök társán, Sītā Istennőn!  

A SItā Ram mantra a bennünk rejlő női és férfi princípiumot, a prakriti és purusha elvet

emeli ki, hozza szintézisbe és harmonizálja. (Bakos Judit Eszter / Virinchi Shakti fordítása alapján)

 

SOHAM SIVOHAM | TUDATOSSÁG MANTRA

II: soham śivoham :II  
II:  soham :II

A mantra jelentése: Én vagyok Brahman, egylényegű a Legfelsőbbel. Lényem Siva, a tiszta tudatosság. E mantrán meditálva képessé válhatunk megközelíteni önvalónkat, tiszta tudatosság jellegű benső lényünket.  Feltárulhat azonosságunk a Legfelsőbb Forrással, s képesek leszünk ráhangolódni e kreatív forrás mindannyiunkban jelen lévő esszenciájának rezgésére.  (Bakos Judit Eszter / Virinchi Shakti fordítása alapján)

 

PATANJALI MANTRA | JÓGA MANTRA

om yogena cittasya padena vācām
malam sarīrasya ca vaidyakena
yo’pākarottam pravarām munīnām
patañjalim prānjalirānato’smi

A mantra jelentése: Meditáljunk az ősi korok bölcs tudósán, Patanjali mesteren, aki a jógával az elme, a nyelvtannal a nyelv, az orvoslással pedig a fizikai test tökéletesítésének módszerét hagyta ránk.  (Bakos Judit Eszter / Virinchi Shakti fordítása alapján)

 

VISHNU GAYATRI  | TUDATOSSÁG MANTRA  |  SZÍV MANTRA

om narayanaya vidmahe
vāsudevāya dhimahi
tanno vishnu pracodayāt  

A Vishnu Gāyatrī mantra a szívben lakozó Úr mantrája. 

A mantra jelentése: Egyesítsük magunkat Narayannal és meditáljunk a belül lakozó Úron, Vasudeván, hogy maga Vishnu támogasson bennünket nemes célunk megvalósításában. (Bakos Attila fordítása alapján)

 

LAKSHMI GAYATRI  | BŐSÉG MANTRA

om mahalaksmi ca vidhmahe  
visnupatnī ca dhimahi
tanno laksmīh pracodayāt  

A mantra jelentése: Meditáljunk az Úr Vishnu örök társán, Lakshmi Istennőn, aki a jólét, az anyagi és lelki gazdagság, a szerencse, a szépség és a szerelem legfőbb adományozója.  Meditáljunk, hogy Lakshmi megáldja életünket és a helyes ösvényen tartsa gondolatainkat és vágyainkat!  (Bakos Judit Eszter / Virinchi Shakti fordítása alapján)

 

JAI RADHA-MADHAVA  (bhajan)  | SZERELEM MANTRA (ÉNEK)

jai radha madhava, kuñja bihārī
jai gopī-jana-vallabha giri-varadhari
yasodā-nandana vraja-jana-rañjana,
yamunā-tīra-vana-cāri (jai) kuñja bihārī

A mantra jelentése: Shri Krishna Madhava - a hatalmas Govardhana-hegy felemelője, Yashoda Dévi egyetlen fia - Radha Istennővel és a Vraja-béli gyönyörű lányokkal a Yamuna folyó partján és Vrindavana ligeteiben barangolva éli örök kedvteléseit. (Bakos Judit Eszter / Virinchi Shakti fordítása alapján)

 

OM SAHANA VAVATU  |  BÉKE MANTRA | NYUGALOM MANTRA

om sahana vavatu
saha nau bhunaktu
saha viryam karavāvahai
tejasvi nāva-dhītam-astu 
mā vidvishā-vahai
om sāntih sāntih sāntih   

Taittiriya Upanishad 3. Shanti mantra

A mantra jelentése: Om; a Legfelsőbb Brahman támogasson mindannyiunkat!  Segítsen az Írások érett gyümölcseinek megízlelésében! Adjon erőt és kitartást, hogy kutatásunk során megnyilvánulhasson a Sásztrák (szent szövegek) valós jelentése. Legyen gyakorlásunk eredményes, és ne támadjon gyűlölködés soha miközöttünk! Om Béke Béke Béke! (Bakos Attila fordítása alapján)

 

GAYATRI MANTRA | TISZTÍTÓ MANTRA | MEGVILÁGOSODÁST TÁMOGATÓ MANTRA

om bhūr bhuvah svah
tat savitur varenyam 
bhargo devasya dhīmahi
dhiyo yo nah pracodayāt  

 

Gayatri mantra a tudatosság, a lelki-szellemi megtisztulás és fejlődés mantrája. A mantrák királynőjének is tartják, mert gyakorlóját egészen a moksáig, a felszabadulásig vezeti. 

A mantra jelentése: Meditáljunk a Teremtő Isteni Fényforráson, mely a Nap Istenségén, Fény Atyán keresztül árad, és aki az Univerzumot teremtette és táplálja az Égi, s Földi lényeket. Azon, aki minden nehézséget elhárít, bűnt és tudatlanságot megtisztít és növeli az életerőt. Kérjük a Napkorongban megnyilvánuló Fény Világanyát, hogy világosítsa meg elménket és tisztítsa meg szívünket, hogy Isten megvilágosító fényében élhessünk!   (Bakos Attila fordítása alapján)

 

OM SHANTI - COSMIC PEACE ALBUM MP3 LETÖLTÉS:  KLIKK IDE!
OM SHANTI - COSMIC PEACE ALBUM  >   ITUNES DOWNLOAD: KLIKK IDE!

 

 

JÓGAZENE |  MANTRAZENE |  MEDITÁCIÓS ZENE

Mantra music selections | védikus mantrazenéink, jóga zenéink | MP3 letöltések, albumok: KLIKK IDE!

MantraSOUND PENDRIVE | 7 album | 69 track |  közel 9 óra védikus zene, mantraSOUND, jóga zene:  KLIKK IDE!

 


 

GAYATRi SOUND CONNECTiONS ALBUM MANTRÁI  

MANTRASOUND-5

belehallgatok a GAYATRi SOUND CONNECTiONS mantrazene albumba: KLIKK IDE!

 
THE 7-CHAKRA GAYATRI | A HÉT CSAKRÁT MEGTISZTÍTÓ, HARMONIZÁLÓ GAYATRI 

om bhuh       | 1. chakra ◦ Muladhara ◦ pṛthivi ◦ föld elem
om bhuvah   | 2. chakra ◦ Svadhisthana ◦ jala ◦ víz elem
om svah        | 3. chakra ◦ Maṇipura ◦ agni ◦ tűz elem
om mahah     | 4. chakra ◦ Anahata ◦ vayu ◦ levegő elem
om janah       | 5. chakra ◦ Visuddha ◦ akasa ◦ éter/tér elem
om tapah       | 6. chakra ◦ Ajna ◦ mahat-citta ◦ elme síkja
om satyam    | 7. chakra ◦ Sahasrara ◦ caitanya ◦ tudatosság síkja
om tat savitur vareṇyaṁ bhargo devasya dhīmahi dhiyo yo naḥ pracodayāt
om āpo jyotiḥ raso’ mrtaṁ brahmā bhūr bhuvaḥ svar om

Az OM magába foglalja a létezés hét szféráját: föld, víz, tűz, levegő, éter, elme és tudatosság. Meditáljunk az örökkévaló OM mantrán, a Napon keresztül megnyilvánuló fény teremtő lényegén, ami bölcsességet, üdvösséget és halhatatlanságot adományoz! Vezessen hát a megvilágosodáshoz, és energiája hassa át lényünk minden aspektusát! (Bakos Judit Eszter / Virinchi Shakti fordítása alapján)


 

GAYATRI MANTRA  | A SZELLEMI ERŐ ÉS FELEMELKEDÉS MANTRÁJA 

om bhur bhuvah svah
tat savitur varenyam
bhargo devasya dhimahi
dhiyo yo naḥ pracodayat

Gayatri mantra a tudatosság, a lelki-szellemi megtisztulás és fejlődés mantrája. A mantrák királynőjének is tartják, mert gyakorlóját egészen a moksáig, a felszabadulásig vezeti. 

Meditáljunk a Teremtő Isteni Fényforráson, mely a Nap Istenségén, Fény Atyán keresztül árad, és aki az Univerzumot teremtette és táplálja az Égi, s Földi lényeket! Azon, aki minden nehézséget elhárít, bűnt és tudatlanságot megtisztít, és növeli az életerőt! Kérjük a Napkorongban megnyilvánuló Fény Világanyát, hogy világosítsa meg elménket és tisztítsa meg szívünket, hogy Isten megvilágosító fényében élhessünk! (Bakos Attila fordítása alapján)


 

GURU GAYATRI  |  GAYATRI AZ ÖRÖK MESTERÜNKHÖZ  

om gurudevaya vidmahe
parabrahmanya dhīmahi
tanno guruḥ pracodayāt

Meditáljunk Gurudéván, tanítómesterünkön, ki maga a Legfelsőbb Brahman testet öltött képviselője, s aki az Önvalóról szóló tudás bölcsességének fényével ragyogja be tudatunkat! Meditáljunk, hogy Gurudéva, mindig utat mutasson a megvilágosodás ösvényén, inspirálva gondolatainkat, vágyainkat és tetteinket a tudatosodás útján! (Bakos Judit Eszter / Virinchi Shakti fordítása alapján)


 

DHANVANTARI GAYATRI  | GAYATRI AZ EGÉSZSÉG ÉS AYURVÉDIKUS GYÓGYÍTÁS ISTENÉHEZHEZ

om vasudevaya vidmahe
vaidhyarājāya dhīmahi
tanno dhanvantari pracodayāt

Meditáljunk Dhanvantari Avatáron az Ájurvéda Istenségén, aki az egészség, életerő és a halhatatlanság nektárját tartja kezeiben! Meditáljunk, hogy Danvantari vezessen minket az életbölcsesség útján, a test és elme összhangján át az örök lélek tudatossága felé! (Bakos Attila fordítása alapján)GANESA GAYATRI  |  GAYATRI AZ AKADÁLY ELHÁRÍTÓ ISTENSÉGHEZ 

om ekadantaya vidmahe
vakratundāya dhīmahi
tanno dantī pracodayāt

Meditáljunk az Úr Ganésán, a bölcsességet és az értelmet egyaránt megidéző istenségen, aki a legfőbb akadályelhárító spirituális és anyagi törekvéseink ösvényén egyaránt! Meditáljunk Srí Ganésán, hogy képesek legyünk életfeladatainkban bölcsességgel helytállni! (Bakos Judit Eszter / Virinchi Shakti fordítása alapján)


 

SIVA GAYATRI  |  GAYATRI A JÓGA ÉS ÖRÖK SZÁDHANÁNK URÁHOZ 

om mahadevaya vidmahe
rudramūrtaye dhīmahi
tanno śiva pracodayāt

Meditáljunk az igaz valóságon, a legfőbb jógin, az Úr Siván, aki az önvalónk örök támogatója a benső tudás és meditáció ösvényén!  Meditáljunk, hogy Mahadéva egészséggel, elegendő életerővel, benső békével és elégedettséggel áldjon meg mindannyiunkat, és támogassa szádhanánkat a megvilágosodás ösvényén! (Bakos Judit Eszter / Virinchi Shakti fordítása alapján)PARVATI GAYATRI  |  GAYATRI AZ ISTENNŐHÖZ KI AZ ANYATERMÉSZETET TÁPLÁLJA 

om jaganmatrai ca vidmahe
śaila sutāyai ca dhīmahi
tanno pārvatī prachodayāt

Meditáljuk benső önvalónk fejlődésének útján, a minden lényben ott lakozó Isteni létező egységén, az egyetemes szeretet vonalán! Meditáljunk Párvatí Istennőn, ki a hitvesi szeretet és végtelen odaadás, valamint az anyatermészet támogató, tápláló, szelíd karakterének minőségét tükrözi számunkra! Meditáljunk, hogy Siva hitvese inspirálja vágyainkat, és törekvéseinket a tökéletesség útján! (Bakos Judit Eszter / Virinchi Shakti fordítása alapján)AGNI GAYATRI  |  GAYATRI A SZELLEMI TŰZ ISTENÉHEZ

om vaisvanaraya vidmahe
lālelāya dhīmahi
tanno agniḥ prachodayāt

Valósítsuk meg Agnit, a Tűz-istenségét önmagunkban! Meditáljunk hét lángnyelvű, misztikus tűzként bemutatott kedvtelésein, hogy átható erejével megvilágosítson bennünket!  Idézzük tudatunkba az Agni Gájatrít, ha nagyobb erőpróba, fellépés vagy vizsga előtt állunk! (Bakos Attila fordítása alapján)


 

BRAHMA GAYATRI  | GAYATRI AZ ISTEN TEREMTŐ ASPEKTUSÁHOZ

om vedatmanaya vidmahe,
hiranya garbhāya dhīmahi
tanno Brahmā prachodayāt

Meditáljunk az Úr Brahmán, aki a Védák atyja és lelke.  Meditáljunk, hogy Hiranja-Garbhá, ki a tudatában tartja az egész világot és megnyilvánította a tudás bölcseletét, megvilágosítsa elménket, és megáldjon tiszta lelki értelemmel! (Bakos Attila fordítása alapján)SARASWATI GAYATRI  | GAYATRI A BÖLCSESSÉG, MŰVÉSZETETEK & ZENE ISTENNŐJÉHEZ

om sarasvatyai vidmahe
bramāputryai dhīmahi
tanno sarasvatī prachodayāt

Meditáljunk a tudás, a bölcsesség, a retorika, a zene, a művészetek és a kifinomult szépség-eszmény örök képviselőjén, Szaraszvatí Istennőn! Meditáljunk Brahmá hitvesén, hogy támogassa művészetünket és inspirálja gondolatainkat egy magasabb tudatsík sík felé! (Bakos Judit Eszter / Virinchi Shakti fordítása alapján)VISNU GAYATRI |  GAYATRI A SZÍVÜNKBEN LAKÓ ISTENHEZ

om narayanaya vidmahe
vāsudevāya dhīmahi
tanno viṣṇu pracodayāt

A Visnu Gāyatrī mantra a szívben lakozó Úr mantrája.
Egyesítsük magunkat Nárájannal és meditáljunk a belül lakozó Úron, Vászudeván, hogy maga Visnu támogasson bennünket nemes célunk megvalósításában!  Nárájana-szuktam 14. (Bakos Attila fordítása alapján)LAKSMI GAYATRI | GAYATRI A JÓLÉT,  SZERENCSE,  SZÉPSÉG ÉS  SZERELEM ISTENNŐJÉHEZ 

om mahalaksmyai ca vidhmahe
visnupatnyai ca dhīmahi
tanno lakṣmī pracodayāt

Meditáljunk az Úr Visnu örök társán, Laksmí Istennőn, aki a jólét, az anyagi és lelki gazdagság, a szerencse, a szépség és a szerelem legfőbb adományozója! Meditáljunk, hogy Laksmí megáldja életünket és a helyes ösvényen tartsa gondolatainkat és vágyainkat! (Bakos Judit Eszter / Virinchi Shakti fordítása alapján)KRSNA GAYATRI |  GAYATRI A SZÉPSÉG, BÁTORSÁG, ÖNZETLEN SZERETET ISTENSÉGÉHEZ

om krsnaya vidmahe
dāmodarāya dhīmahi
tanno devaḥ pracodayāt

Meditáljunk a szépség, a művészi képességek a bátorság, az önzetlen szeretet, és az igazságosság adományozóján, az elragadó és mindenkit vonzó Úr Krisnán! Meditáljunk, hogy az Úr Krisna áldást adjon életünkre, s ideális mederben tartsa törekvéseinket, érzéseinket és gondolatainkat! (Bakos Judit Eszter / Virinchi Shakti fordítása alapján)HAMSA GAYATRI |  GAYATRI A TISZTA BENSŐ FÉNYT MEGNYILVÁNÍTÓ  ISTENI LÉNYHEZ

om paramahamsaya vidmahe
mahatattvāya dhīmahi
tanno haṁsa pracodayāt

Valósítsuk meg Hamszát saját Önvalónkként, a tiszta benső Fény Hattyújaként, és meditáljunk rajta, mint Paramahamsza, a Legfelsőbb Önvaló.  Hamsza világosítson meg bennünket! (Bakos Attila fordítása alapján)

 

 

GAYATRi SOUND CONNECTIONS ALBUM MP3 LETÖLTÉS: KLIKK IDE!
GAYATRi SOUND CONNECTIONSALBUM  >   ITUNES DOWNLOAD: KLIKK IDE!

 

 

MANTRA ZENE |  JÓGA ZENE |  GAYATRIK | SÍVA MANTRÁK

Mantra music selections | védikus mantrazenéink, jóga zenéink | MP3 letöltések, albumok: KLIKK IDE!

MantraSOUND PENDRIVE | 7 album | 69 track |  közel 9 óra védikus zene, mantraSOUND, jóga zene:  KLIKK IDE!

 

 


MANTRA SADHANA  ALBUM MANTRÁI  

MANTRASOUND-7

belehallgatok a MANTRA SADHANA mantrazene albumba: KLIKK IDE!

 

 
AHAM BRAHMASMI - LÉLEK-BRAHMAN TUDTOSSÁG MANTRA

aham brahmasmi

A mantra fordítása:  Brahman vagyok, Én vagyok a Brahman (Bakos Attila fordítása alapján)

A mantra jelentése:  Aki így tudja: „Brahman vagyok, a tudat óceánjának egy cseppje” - az a mindenséggé válik. Aki tudatos az Istenhez tartozó és Vele azonos lelki valójáról, az már megtapasztalta, hogy a világegyetem része.  (Havasi Marianna fordítása alapján)

 

Az aham brahmasmi  mantra a Brihadáranjaka-upanisád 1.4.10. versében található:

brahma vā idamagra āsittadātma-namevāvet ahaṁ brahmāsmī ti
tasmāt tat sarvamabhavat tad yo yo devānam 
pratyabudhyata sa eva tadā-bhavat tatha-ṛṣīṇām tathā
manuṣyāṇāṁ taddhāitat pasyana-ṛṣir vāmadevah pratipede-aham 
manurabhavam suryas-ceti tadidamapyetarhi ya evam vedaham
brahmasmīti sa idam sravam bhavati tasya ha na
devascanabhutaya īsate ātmā hyesaṁ sa bhavati. atha yo-anyāṁ
devatām upāste-anya-asavanyo aham-asmīty na sa veda yathā
paśur evam sa devānāṁ yathā ha vai vahavah paśavo mānuṣyaṁ
bhanjyur evam ekaikaḥ puruṣo devan bhunākty-ekasmin evā
paśavādiyamane-apriyaṁ bhavati kimu bahuśo tasmād esām
tan na priyaṁ yad etan-manuṣyā vidyuḥ

A szanszkrit vers fordítása: Mindenekelőtt ez a (testben észlelhető) én valójában Brahman. Ezért csakis így ismerheti magát: „Brahman vagyok, (Aham brahmászmi) Én vagyok a Brahman! Miatta lett minden (az Univerzum) és aki az istenek között önmegvalósult, az Brahmanná lett. Hasonlóan a bölcsek és az emberek között is. A bölcs Vámadeva maga is Brahmanként valósította meg önmagát, tudván „Én voltam Manu és a Nap”. Bárki hasonlóképpen ismerve „Azt” (Brahmant), így szól „Én vagyok Brahman”, s a világegyetemmé válik. Még az istenek sem tudják megakadályozni, hogy univerzummá váljon, s azok „Énjévé” válik. Másrészről, aki egyéb isteneket imád gondolván: „Ő különbözik tőlem”, az ilyen nélkülözi a tudást és az istenek jószága. Miként számtalan állat szolgálja az embert, ehhez hasonlóan szolgál minden ember az isteneknek. Ha csupán egy jószág elveszik, már az is elég ok a kellemetlenséghez, mit szóljunk, ha rengeteg? Ennél fogva nem örülnek az istenek, ha egy ember megvalósítja az Önvalót (Átman). Brihadáranjaka-upanisád 1.4.10.  (Bakos Attila fordítása alapján)


 

RUKMINI MANTRA - ÖRÖK FIATALSÁG ÉS SZÉPSÉG MANTRÁJA

om namo bhagavate
Rukmini vallabhaya svaha

A mantra tartalmi  jelentése: Meditáljunk Rukmíni Istennőn, ki az örök ifjúság, szépség, egészség boldogság és hit adományozója. (Bakos Attila fordítása alapján)


 

DHANVANTARI MAHA MANTRA - AYURVEDA ÉS A TÖKÉLETES EGÉSZSÉG MANTRÁJA

om namo bhagavate
Vasudevaya Dhanvantaraye
amrita-kalasha hastaya
sarva-amaya Vinashaya
trailokya nathaya
sri Maha-Vishnave namaha

A mantra értelmezett fordítása:   Meditáljunk a legfőbb gyógyító Istenen, Danvantarin, ki a három világ urának, Srí Maha Visnunak az avatárja, s négykarú formájában kagylókürtöt, diszkoszt, gyógyító eszenciát és a halhatatlanság nektárját tart a kezében. Lénye fényárban ragyogva minden betegséget feléget és szertefoszlat, mint az éjszakai erdőtűz lobogó lángjai.

A mantra tartalmi  jelentése:  A Dhanvantari mahá mantra az egészség, és  ayurveda  Istenének mantrája.  A mantra gyakorlásának célja az  egészség tudatosság és a teljesség felé való megnyílás.  A tökéletes egészség első titka ugyanis, hogy saját választásunk eredménye legyen.  Csak annyira lehetünk egészségesek, amennyire azt lehetségesnek tartjuk.   A tökéletes egészség olyan gondolkodást feltételez, amely a betegséget eleve elfogadhatatlannak tartja.  

A mantra rendszeres gyakorlásával nőhet az életerőnk és a fizikai és mentális jóllétünk.  Segít meghaladni a félelmeket, szorongásokat, negatív emóciókat, ezáltal mentális és emocionális  és fizikai teljesség felé vezet.   (Bakos Judit Eszter |  Virinchi Shakti szerkesztése alapján)


 

DHANVANTARI MANTRA - AZ EGÉSZSÉG, GYÓGYULÁS ÉS GYÓGYÍTÁS MANTRÁJA

 om sri Dhanvantri namaha 

A mantra fordítása:  Meditáljunk Dhanvantarin, a mennyei gyógyítón.

A mantra jelentése: A Dhanvantari mantra erős gyógyító eszköz a kezünkben a  jó egészség kialakításához és megőrzéséhez.  Dhanvantari Visnu Isten avatárja, az Ayurvédikus tudományok Istensége.  (Bakos Judit Eszter |  Virinchi Shakti szerkesztése alapján)


 

TARA MANTRA - EGYÜTTÉRZÉS, ÖNZETLENSÉG, FÉLELEM NÉLKÜLISÉG ÉS INTUÍCIÓ MANTRÁJA

om Tare tut tare ture svaha

A mantra jelentése: Om, Isteni Tara, hozd el az együttérzés, az önzetlenség, és a félelem nélküliség  minőségét életünkbe,  áldj meg  bölcsességgel, intuitív képességekkel,  sikerrel,   benső erővel és egy eredményes élettel a fejlődés útján! Szváhá!  (Swami Veda Bharati tanítása alapján)


 

SAUMYA MANTRA - TÁPLÁLÓ, BEFOGADÓ, KIFINOMULT, KIÁRADÓ, EGYÜTTÉRZŐ, KÖNYÖRÜLETES ÉS RAGYOGÓAN SZÉP FEMININ PRINCIPIUM MANTRÁJA

Om saumya saumya-tarasesa
saumyebhyas tvati sundari

para-paranam parama tvameva paramesvari

A mantra jelentése: Lunáris szépségű mennyei Úrnő, kinek intuitív ereje  és immanens tulajdonságai végtelenek,  Te vagy az a nem evilági Isteni lény, ki a transzcendensbe merülve felénk fordulsz, hogy támogass és felemelj bennünket.   (Swami Veda Bharati tanítása alapján a Dévi Mahátmyaból)


 

OM SIVA SHAKTI NAMAHA MANTRA 

A FÉRFI ÉS NŐI PRINCIPIUM ÉS ENERGIA KIBONTAKOZTATÁSÁNAK MANTRÁJA, EGYETEMES TUDATOSSÁG MANTRA

om Siva Shakti namaha

A mantra fordítása:  Meditáljunk az Úr Siva  és örök energiája, Shakti megnyilvánulásán! 

A mantra tartalmi megközelítése:  Szabadítsuk fel Siva és Shakti tudatosságát és  életerejét magunkban!  A mantra rendszeres elmélyült gyakorlásával kiegyensúlyozhatjuk és fejleszthetjük az egyetemes férfi és az isteni női minőséget magunkban.  Siva az örök és egyetemes tudatosság shakti pedig az örök és egyetemes  energia princípiuma. Amikor e kettő együtt jelen van, az életünk megtelik értelemmel és szeretettel. (Bakos Judit Eszter |  Virinchi Shakti fordítása alapján)


 

SRI GURU MANTRA - EGYETEMES GURU MANTRÁJA

om sri gurave namaha

A mantra fordítása:  Meditáljunk Srí Gurun, örök és egyetemes lelki tanítónkon!

(Bakos Judit Eszter |  Virinchi Shakti fordítása alapján)


 

OM GAM GANAPATAYE NAMAHA MANTRA |  GANESHA MANTRA REMIX2  - AKADÁLY ELHÁRÍTÁS, SIKER ÉS SZERENCSE MANTRA

om  gam ganapataye namaha

A mantra tartalmi megközelítése: Om Ganesha, Lehetőségek Atyja, kérlek támogass, hogy elérjem céljaimat, és segíts elhárítani a felmerülő akadályokat, vagy, hogy meg tudjam oldani őket.  Támogass egy sikeres életúton a fejlődésemben!  (Bakos Judit Eszter |  Virinchi Shakti fordítása alapján)


 

MAHA MRITYUNJAYA  MANTRA - ERŐS GYÓGYÍTÓ MANTRA, AZ ÉLETERŐ ÉS TUDATOSSÁG MANTRÁJA

om tryambhakam yajamahe
sugandhim pushtivardhanam
urvarukamiva bandhanan
mrityor mukshiya mamritat

A mantra fordítása: Om, imádkozzunk  a Háromszemű Istenhez, az erénytől illatozóhoz, s a jólét adományozójához. Miként egy érett uborka leválik a száráról, bárcsak leválasztana a halál kötelékéről, s helyébe hozná halhatatlanságot, a végső megszabadulást. (Bakos Attila fordítása alapján)

A mantra jelentése: Om, meditáljunk a kegyes és csodálatos Úr Siván, hogy áldásával felszabadulhassunk a szenvedés, betegség, születés és  halál fogságából, s megtapasztalhassuk a lélek halhatatlanságát. (Bakos Judit Eszter |  Virinchi Shakti fordítása alapján)


 

GAYATRI MANTRA - A MAGASRENDŰ TUDATOSSÁG, BENSŐ FEJLŐDÉS ÉS MEGTISZTULÁS MANTRÁJA

om bhur bhuvah svah
tat savitur varenyam
bhargo devasya dhimahi
dhiyo yo nah prachodayat

A mantra jelentése: Meditáljunk a Teremtő Isteni Fényforráson, mely a Nap Istenségén, Fény Atyán keresztül árad, és aki az Univerzumot teremtette és táplálja az Égi, s Földi lényeket.  Azon, aki minden nehézséget elhárít, bűnt és tudatlanságot megtisztít és növeli az életerőt. Kérjük a Napkorongban megnyilvánuló Fény Világanyát, hogy világosítsa meg elménket és tisztítsa meg szívünket, hogy Isten megvilágosító fényében élhessünk! (Bakos Attila fordítása alapján)


 

OM NAMO NARAYANAYA MANTRA -  VISHNU MANTRA  - A MINDENT ÁTHATÓ ISTENI BRAHMAN MANTRÁJA

om namo narayanaya

A mantra jelentése: Meditáljunk az Úr Vishnu-Narayanon, aki mindent áthat.  Ő maga Brahman, a végső valóság.  Meditáljunk az Úr Vishnu Narayanon,  hogy inspirálja vágyainkat. (Bakos Judit Eszter |  Virinchi Shakti fordítása alapján)


 

LOKAH SAMASTAH SUKINO BHAVANTU MANTRA - BÉKE MANTRA

Lokah Samastah Sukino Bhavantu  

A mantra fordítása: A világon mindenhol minden lény  mentesüljön a szenvedés alól és találja meg a benső magasrendű boldogságot a bhávát.  Úgy legyen!

A mantra jelentése: Minden lény bárhol is éljen a világon,  legyen boldog, önfeledt  és  szabad.  Bárcsak  tudnék úgy élni, hogy gondolataimmal, szavaimmal és tetteimmel egy kicsit is hozzájárulhassak minden lény életének boldogságához és szabadságához.

Lokah Samastah Sukino Bhavantu mantra nem valamely védikus írásban alászállt slóka vagy vákhya, hanem egy ősi fohász, ami tanítványi láncolatokon gururól tanítványra szállt és maradt ránk.  A védikus ceremóniák, tűzceremóniák során a brahmanák recitálták ezt a mantrát az egyes  tradíciókban, hogy a tűz mágikus ereje révén maga a fohász átszublimálódva elérje a magasabb tudatsíkokat. (Bakos Judit Eszter |  Virinchi Shakti fordítása alapján)

 

MANTRA SADHANA ALBUM MP3 LETÖLTÉS:  KLIKK IDE!
MANTRA SADHANA ALBUM  >   ITUNES DOWNLOAD: KLIKK IDE!

 

JÓGAZENE |  MANTRAZENE |  MEDITÁCIÓS ZENE

Mantra music selections | védikus mantrazenéink, jóga zenéink | MP3 letöltések, albumok: KLIKK IDE!

MantraSOUND PENDRIVE | 7 album | 69 track |  közel 9 óra védikus zene, mantraSOUND, jóga zene:  KLIKK IDE!

---