Mi a mantra? | Mantra jógáról, mantra meditációról

A mantra a gondolataink mederbe terelésének, érzéseink finomításának, személyiségünk fejlesztésének az egyik legelterjedtebb meditációs eszköze a keleti kultúrákban, aminek erejét a hindu bölcselet annak tulajdonítja, hogy rendszeres gyakorlással ugyanabba a tudatállapotba vezetheti a meditálót, mint amelyet, a mantrát először meglátó bölcs (sadhu ejtsd: szádhu)  ért el.   

A mantra szó két szanszkrit szó összevonásából származik: manas elmét, a trajaté szó pedig tisztítást jelent.  Vagyis, mantra durván fordítva elmetisztítást jelent, mai megközelítésben talán mondhatnánk azt is, hogy a mentálhigiéniánk magasszintre emelésének  ősi szuper-intenzív módszere.   


Miért jó, ha mantrázunk? |  Miért jó, ha mantrákkal (is) meditálunk?

 • A mantrákba kódolt kifinomult hangrezgések életerővel, prána shaktival  töltenek fel (pl. soham mantra), pozitívan hangolják gondolatainkat, érzéseinket  (pl. gurur brahma gurur vishnu mantra), segítik benső egyensúlyunk kialakítását, fenntartását (pl. asatoma sad gamaya mantra > béke és nyugalom mantra), és fejlesztik koncentrációs készségünket és memóriánkat (pl. gayatri mantra > tudatosság mantra).
 • Több közülük támogathatja egészségünket, gyógyító hatású a test és a psziché síkján (pl. mahá mrtyunjaya mantra > erős gyógyító mantra).
 • Egy magasabb megközelítésben pedig szellemi-spirituális fejlődésünket segítik, mintegy hidat formálva külső és benső világunk közé (pl. gayatri mantra, mahá mrityunjaya mantra, mula mantra…). 
 • Vagyis a mantra meditáció benső harmóniát és békét hoz el számunkra.  Tudatos, higgadt és ekagra (koncentrált figyelmű) elmét eredményez, emeli általános rezgésszintünket,  tágítja nyitottságunkat, mentális kapacitásainkat és egy szellemi, minőségi élet felé inspirál. 
 • "És vannak mantrák amelyek az Isten valamely aspektusát szólongatják, idézhetik meg, ha megfelelő figyelemmel, tudatossággal zengjük őket (pl. om namo narayanaya mantra, om namah sivaya mantra). S addig szólongatjuk, míg egyszer megragadja a kezünket.  Ennek az egyik előfeltétele, hogy minden tettünk, szavunk és gondolatunk felajánlássá finomodjon.”  Bakos Attila

A mantra túlmutat az anyag és a gondolatok síkján:  a szattvikus (emelkedett) mantra a „sat” a  jelenlét, a „cit” a tudatosság és az „ananda”, a boldogság rezgése hangokban. 

A mantrában finom meditatív töltés van jelen. Egy esszencia, amivel felléphetünk egy magasabb frekvenciára, egy tisztább tudatsíkra.  

„Ha elég érzékenyek vagyunk, megtapasztalhatjuk a mantra energiáját és erejét, melyet a mantra hangja magában hordoz.  Ez nem egy nyelv, amit értenünk kell.  A mantra egy univerzális hangkód, amely összeköt bennünket.Deva Premal

"S ha a mindennapjainkban megjelennek a  mantrák, a meditáció,  észre fogjuk venni,  hogy javul a stressztűrő képességünk, erősödik az önuralmunk, koncentráltabban tudunk helytállni a feladatainkban és minden síkon egészségesebbé, boldogabbá válunk."  Virinchi Shakti / Bakos Judit Eszter

Nos,  ezért jó mantrázni.  Ezért mantrázzunk :)

 

„Bizony a világ gondolat, és ezért azt gondosan meg kell tisztítani. Amilyen a gondolatod, olyanná fogsz válni; ez az örökkévaló misztérium.” Maitri Upanisád

Fotó:  Vadas István


Milyen mantrák vannak? Pár fontosabb mantra típus, mantra csoport

 1. BIJA-MANTRA (ejtsd: bidzsa mantra)   |  A bija mantrák (mag-mantrák) olyanok, mint a vonatot húzó mozdony, ezért valamikor sakti-mantráknak is nevezik őket.  Céljuk, amellett, hogy szilárd alapot képezzenek, a felsőbb tudatállapotok, végül a szamádhi (átlényegült, megvilágosodott tudatállapot, létállapot)  elérése.   A mag-mantrán való meditáció segít a szamszkárák  és vászanák (tudattalanban tárolt finom szintű lenyomatok formái) eliminálásában.   Ismertebb bija mantrák: OM; Gayatri mantra
 2. MEDITATÍV MANTRÁK, GURU MANTRÁK | Ezek a mantrák a tiszta spirituális energia gyújtópontjai, elménk átformálását segítik elő. Céljuk szintén a megvilágosodás elérése.  Ismertebb meditatív mantra vagy guru mantra: gurur brahma, gurur vishnu,  gurur devo maheshwarah…
 3. ELMÉLKEDÉST CÉLZÓ MANTRÁK A legtöbb elmélkedést célzó mantrát az Upanisadokban találhatjuk. Mahá vákja (jelentős szentencia, vagy hang) néven ismeretesek – rövid, tömör, és mély értelmű formulák ezek, melyek elképzelhetetlen filozófiai töltettel bírnak. Használatuk az önelemzést, az önmagunkról való elmélkedést,  az önmegvalósítást célozza.   A védántikus hagyomány szerint az elmélkedést célzó mantrák gyakorlásának előfeltétele, hogy egy hozzáértő tanító útmutatásai szerint komoly filozófiai tanulmányokat folytassunk. Az elmélkedést célzó mantrák általában a lemondás útjára lépő szádhakák (gyakorlók)  szádhanáját (gyakorlatainak részét) képezik.  Ismertebb elmélkedést célzó mantra:  szo’ham 
 4. SZIDDHA MANTRÁK |  Az ebbe a csoportba tartozó mantrákat általában sziddhik (természet feletti képességek) megszerzéséért gyakorolták hosszasan a lemondott bölcsek.  Ilyen képességek például: gondolatolvasás, a múlt és a jövő ismerete, gyógyító erő életre keltése, természet erőin való felül emelkedés.  A legtöbb sziddha mantra jelenleg a mai korban nem aktív, azonban, ha minél inkább beemeljük az életünkbe a jóga önfejlesztő elveit (yama-niyama) és gyakorlatát  (asana-pranayama-pratyahara-dharana-dhyana, vagyis a nyolcfokú jógát), lényünk minden rétegét feltisztítva automatikusan sajátunkká válhatnak magasrendű képességek.  (Erről bővebben itt olvashatsz: KLIKK IDE!
 5. MAHÁ MANTRÁK |  A mahá mantrák, melyeket mahá vidjáknak (nagy tudás rendszer)  is neveznek, az összes mantra leghatékonyabb esszenciájának tekinthetők. Minden mahá vidjához (nagy tudás rendszer) egy teljes szádhana (gyakorlat) rendszer tartozik, és egyedi metafizikai alappal bír. A mahá vidjákat csak olyan emberek gyakorolhatják, akik a hatha-jóga rendszeres gyakorlásával felkészítették a testüket, elméjüket és addig csiszolták intellektusukat, hogy képesek megérteni a hatékony mahá mantrák mögött álló tömör filozófiai tanokat.  A mahá mantrák gyakorlása a mantra szádhana magas fokú gyakorlata. Mindazonáltal nagyon rendszerezett és pontos módszer, mely egy hozzáértő mester állandó útmutatását igényli. A kundalini- és a tantra-jóga írásaiban bemutatott technikák képezik azt az önfegyelemre építő alapot, mely lehetővé teszi e hatékony mantrák gyakorlását.  Ismertebb maha mantrák: mahamrityunjaya mantra, ganesha maha mantra, om namo bhagavate vasudevaya; om namah narayana, hare krsna maha mantra 
 6. APTA MANTRÁK & SZABAR MANTRÁK  |  általában olyan mantrák, melyek főként az anyagi előbbre jutásunkat célozzák.

A fenti mellett számos más csoportosítás is létezik pl. guna-k (anyagi minőségek) szerinti mantrák*,  védikus mantrák,  tantrikus mantrák, szent nevek mantrái (pl. Siva, Ganesha, Brahma, Vishnu, Narayan, Rama, Krsna, Parvati, Sati, Shakti, Laksmi, Sita, Sarasvati… neveit dicsőítő mantrák)   Forrás: Pandit Radzsmani: A mantra ereje / Danvantara Kiadó

* - A mantraSOUND  kizárólag szattivkus (lényünk finomodását, fejlődését célzó) mantrákkal dolgozik.


  LEGFONTOSABB HÁROM MANTRA  

  1.   AUM  |  A nada jóga tanai szerint maga a teremtés az egyetlen örök hangból, az OM-ból fejlődött ki, s az OM maga a megnyilvánult világegyetemek állandó rezgése, mindenek alapja és esszenciális lényege. Minden rezgés az OM-ból eredeztethető, és minden rezgésben jelen van az OM. Az egész világ az AUM-ból keletkezik, s végül az AUM-ba olvad bele.    A Mándúkja Upanisad szerint az Om  három alaphangja az A-U-M, a harmadik szótagot pedig a maga a csend hangja követi.   A három hang a valóság három aspektusát, a három tudatállapotot is jelöli számonkra, ami: az ébrenlét állapota (A), az álmodás állapota (U), és az álomtalan mély alvás állapota (M).   A rákövetkező csend, a két AUM közötti csend pedig a turiyát  (az átlényegült tudat valóságát) jelképezi.

  Az AUM-on való meditáció révén hozzáférhetünk a fenti három tudatállapothoz – valamint a negyedikhez a turiához is.

  Olvasok még az AUM-ról >>> KLIKK IDE!

   

  2. GAYATRI MANTRA  |  A gayatri mantrát a  „a Védák Anyjának”  tartják. Gayatri rendszeres gyakorlással elcsendesíti a gondolati zajt, megtisztítja az elmét, élesíti az intellektust, és közvetlenül a forrásból származó fénnyel ragyogja be belső lényünket. A Gájatri mantra összekapcsol örök  belső tanítónkkal (antrajamin), és segít belső inspirációt nyernünk.

   

  ॐ भूर्भुवः॒ सुवः

  तत्स॑वितुर्वरे॑ण्यम्

  भ॒र्गो॑ दे॒वस्य॑ धीमहि

  धियो॒ यो नः॑ प्रचो॒दया॑त् 

   

  om bhūr bhuvah svah

  tat savitur varenyam

  bhārgo devasya dhīmahi

  dhiyo yo nah pracodayāt

   

  A mantra jelentése: Meditáljunk a Teremtő Isteni Fényforráson, mely a Nap Istenségén, Fény Atyán keresztül árad,  és aki az Univerzumot teremtette és táplálja az Égi, s Földi lényeket. Azon, aki minden nehézséget elhárít, bűnt és tudatlanságot megtisztít és növeli az életerőt.  Kérjük a Napkorongban megnyilvánuló Fény Világanyát, hogy világosítsa meg  elménket és tisztítsa meg szívünket, hogy Isten megvilágosító fényében élhessünk!”  Bakos Attila fordítása  

   

  3. MAHA MRTYUNJAYA MANTRA  |  A maha mrtyunjaya (ejtsd: mrtjundzsaja) mantra ősi gyógyító és tápláló mantra. A Védák szívének tartják.   Életre kelti a belső gyógyító erőket bennünk, miközben magához vonzza a természet gyógyító erőit.   A mantra által életre keltett gyógyító erők hullámai a testtől a pszichikus lényünkig, majd pedig a lelkünkig áradnak.   A Maha Mrityunjaya mantra megerősíti akaraterőnket, bátorságunkat, és határozottságunkat és  felszabadítja lelkesedésünket.

   

  ॐ त्र्यम्बकम् यजामहे 

  सुगन्धिम् पुष्टिवर्धनम्   

  उर्वारुकमिव बन्धनान् 

  मृत्योर्मुक्षीय मामृतात् 

   

  aum tryambakam yajāmahe

  sugandhim pusti-vardhanam

  urvārukam iva bandhanān

  mrtyor muksīya māmrtāt

   

  A mantra fordítása: Om, imádkozzunk  a Háromszemű Istenhez, az erénytől illatozóhoz, s a jólét adományozójához. Miként egy érett uborka leválik a száráról, bárcsak leválasztana a halál kötelékéről, s helyébe hozná halhatatlanságot, a végső megszabadulást.   

  A mantra jelentése: Om, meditáljunk a végtelenül kegyes Úr Síván, hogy áldásával felszabadulhassunk a szenvedés, betegség, születés és  halál fogságából, s megtapasztalhassuk a lélek halhatatlanságát.  

   

  Kétféle módon győzhetjük le a szellemi kibontakozásunk útjában álló akadályokat: vagy gyengeségünk legyőzésével, vagy erősségeink fejlesztésével. A gayatri gyakorlat az első módszert segíti, a maha mrtyunjaya pedig a másodikat. A gayatri a megtisztításra összpontosít, a maha mrtyunjaya  a gyógyításra. Végül  mindkét gyakorlat ugyanahhoz a célhoz vezet .)


   

  MANTRA JÓGA, MANTRA MEDITÁCIÓ

  A mantra jóga, a mantra meditáció célja, hogy segítsen felülemelkedni a vágyaink, ragaszkodásaink, indulataink és szorongásaink kavalkádján, ezáltal segítsen megteremteni önmagunk számára a benső harmóniát, békét és elégedettséget.

  Méginkább a jóga nyelvén... a mantra meditáció és a mantra jóga célja, hogy mederbe terelje az elmét, legyen az bármilyen állapotban, mudha (tompa), ksipta (zavart), vagy vikshipta (mindig pörgő), és elvezesse az ekagra (fókuszált) végül pedig a nirodha (uralt, meditációra alkalmas) síkok felé.  


   

  Hogyan mantrázzunk? Hogyan kell mantrázni? | Saját személyes mantra

  Hát... mantrázni úgy kell, ahogyan a Mestered, a Gurud tanította, és azzal a mantrával (személyes mantra), amit kaptál Tőle.  Ha még nincs Mestered és saját személyes mantrád, de szeretnél mantrázni, akkor fusd át az alábbi pár lehetséges támpontot, aminek mentén talán könnyebben el tudsz indulni:

  • mantra választás:  szerencsés, ha szattvikus, a fejlődésedet támogató, lényedet emelő mantrát választasz a gyakorláshoz.
  • mantra kiejtése: fontos, hogy érthetően, hibátlanul ejtsd ki a mantrát!   Ne legyen se túl gyors, se túl lassú. Ha túl gyorsan mondod, akkor torzulni fog a kiejtés, ha túl lassan mondod, könnyedén eltér a figyelem, és talán észre sem veszed, hogy valahol teljesen máshol jársz már régen.
  • testhelyzet:  bárminyen ülésmód megfelelő, amiben hosszasabban mozdulatlanul tudsz ülni.
  • légzés: teljes jóga légzéssel gyakorolj és az ismétléseket a légzésedhez igazítsd.   Sokat segít a koncentrációban és az elmélyülésben, ha egy relative hosszabb mantrát is egy  lélegzetre el tudsz mondani.    Ha rövid a mantra, 4X vagy  2X  ismételd 1 lélegzetre. 
  • gyakorlás befejezése után hagyj időt a csendnek, hogy a befejezett mantrasor rezgéseit még inkább megtapasztalhasd, ill. azok elcsendesedjenek.
  • tudatfókusz: fontos, hogy az elme rezzenéstelenül a mantrára koncentráljon.
  • rendszeresség:  a mantrameditáció is csak akkor működik, ha renszeresen gyakorolsz.  De azt hiszem, ez nem újdonság, mert kevés olyan dolog van, amiben befektetett munka nélkül lehet eredményt elérni.    
  • mindennapi rutin kialakítása: kezdd tíz perc gyakorlással reggel mielőtt mindenki felkel és este újra lefekvés előtt. Nap közben is próbálj emlékezni a mantrára, és ismételd gondolatban amikor kis holt idő felmerül a munkád során, vagy csak valamerre jársz.  Ha a reggeli-esti gyakorlásban 10 percig megfelelően jelen tudsz lenni, oda tudsz figyelni a mantrára, növelheted az időt.  

  A mantra meditáció formái: 
  • Vaikhari mantrázás | Ez a formája a mantra meditációnak audió hangon, vagyis beszédhangon való mantrázást jelent, ami általában a  legelőnyösebb hogy a figyelmünket fenn tudjuk tartani a mantrán.  Ide tartoznak a zenés, dobos  extatikus mantra kirtanok és a legtöbb bhajan éneklése is.
  • Madhyama vagy upánsu mantrázás  |   Az a mantrázási mód halk, finom, meditatív, szívből áradó, kiejtést feltételez.  Amikor már-már közelítünk érzetben a suttogás felé.  A mantraSOUND meditációban ehhez a formához közelítünk.
  • Pashyanti vagy  mánaszika mantrázás  |  Amikor mentálisan, gondolatban, elmében ismétled a mantrát. Ez igen erőteljes, fejlett forma, nagy koncentrációt igényel, ha hosszabb ideig így mantrázunk.
  • És ami a mantra zengésen túl van, ahová eljuttat a mantra: a para =  átlényegült állapot

  MÁLÁKRÓL |  HOGYAN HASZNÁLD A MÁLÁT?

  • A mantra gyakorlatát a jógában mantra dzsapának, mantra meditációnak hívjuk, amit a védikus kultúrában málán (mantraláncon) gyakorolnak. 
  • A tradicionális hindu mantra mala (füzér) rudraksha vagy tulsi fából készül.  Hegyi kristály málát főként  gayatri meditációhoz használnak.
  • Később a különféle féldrágakő és igazgyöngy alapú málák használata is elterjedt (rózsakvarc, holdkő, türkiz, tigrisszem…), mantrameditáció jellegének megfelelően.
  • A hindu málá használata történelmileg a legrégebbi, a  világ vallásaiban használatos imafüzérek mindegyike  (pl. a buddhista és  keresztény füzér egyaránt) a hindu málára vezethető vissza. 
   • A hinduizmusban és a buddhizmusban használt dzsapa mála jellemzően 108 egyforma szemből áll, valamint egy, a többivel összefűzött golyóból, vagy faragott alakzatból, amit mérunak neveznek.  
   • De elfogadott még a 27, 54, 72 szemes mála is.  
   • A kereszténységben  például 54 szemes az imafűzér.
  • A mála segíti a mantra meditációban az éberséget, biztosítja a fizikai energia összpontosítását, és előmozdítja a ritmikus, folyamatos ismétlést.


  A MEDITÁCIÓ HATÁSA |  A MEDITÁCIÓ KOMPETENCIÁI

  A meditáció tudatunknak az az  állapota, amikor a tudatosság hosszasan egy pontban nyugszik ahelyett, hogy milliónyi gondolatot táplálna és százfelé csapongna, alkalmasint belemerülve egy-egy kellemes vagy fájó emóció mintába.
  •    A meditáció kompetenciája maga a tudatosság ébredése. 
  ◦    Amikor meditálunk, valójában egy nyugodt, mozdulatlan, csendes elmébe lépünk be, 
  ◦    ahol képessé válunk az érzékek befelé fordítása mentén abban a fókuszban elmerülni, amiben éppen vagyunk.  


  MANTRA ZENE, MANTRASOUND

  A mantrazene, a védikus meditációs zene, a spirituális zene több síkon hat:

  • A mantra hangja megnyitja szívünket, életerővel tölt fel, építi egészségünket, kiegyensúlyozottá és harmonikussá, összeszedetté tesz és támogat az önfejlesztés útján. 
  • A mantraHANG, a mantrazene rezgése minden kóshán (testünk fizikai és finomfizikai layerei, rétegei) áthat, és kiegyenlít, tisztít, finomít a gondolatok kavalkádjától a test síkján át akár a különféle fizikai terekig. 
  • S minél többször és minél hosszasabban zengetjünk, annál jobban ráhangolódhatunk a rezgésére, és így az általa képviselt minőség a egyszer a sajátunkká válhat.

  A védikus kultúrában nagy hagyománya van a zenés mantra meditációknak.  A fontosabb mantrákat és azok hatásait már gyermek korban megismerik a kis szádhakák (gyakorlók), jógik, jóginik, védantin palánták s idővel saját mantrájuk az életük részévé válik.

  • Például  vannak mantrák, melyek egy bizonyos kvalitás elérését (pl. jólét,  béke, gazdagság, egészség, bőség, védelem, szeretet, tudás, szerencse … stb.) vagy  - ahogyan korábban beszéltük - egy-egy istenség megszólítását célozzák.

  A mantraSOUND ötvözi az ősi mantrák benső hangzását és megnyilvánult tartalmát a klasszikus zene, az ambient- és meditációs zene valamint a védikus zene, illetve a new age- és világzene vonalával.   MEDITÁCIÓS ZENÉINK, ŐSI VÉDIKUS MANTRÁK

  MP3 letöltések, albumaink: KLIKK IDE!

  MantraSOUND PENDRIVE | 7 mantrazene album | 68 track |  közel 9 óra meditációs zene,  mantraSOUND:  KLIKK IDE!


  mantraSOUND meditations